Go for gröna jobb!
Klimat och miljö 25 September, 2019

Go for gröna jobb!

Av: Unionen Opinion

Klimatfrågan har klättrat allt högre upp på agendan, även den fackliga. Varför? Jo, både för att det har kommit nya vetenskapliga rön, för att det finns en starkare politisk vilja nu, och för våra medlemmars starka engagemang.
Ibland får vi ändå frågan om varför vi som fackförbund ska engagera oss i klimatet. Borde vi inte ägna oss åt saker som att höja löner, öka jämställdheten och hindra kränkningar på kontor? Jo, det ska vi. Och det görs. Men vi ska också jobba på klimatet. För det som först kan verka som ett sidospår är om du tänker ett varv till en facklig kärnfråga. Just nu krävs stora omställningar. Fackets roll är vad den alltid har varit – att värna löntagarnas villkor – och det blir extra viktigt vid stora strukturella förändringar.
– Social och ekologisk hållbarhet går hand i hand. Utan social trygghet, ingen klimatomställning. Och utan klimatomställning, ingen social trygghet, säger Martin Linder, förbundsordförande för Unionen.
Många är överens om att det här går att fixa, att vi kan om vi vill. De tekniska förutsättningarna finns, i alla fall runt hörnet. I Sverige måste exempelvis transportsystemet bli effektivare och övergå till förnybara drivmedel, och industrins utsläpp behöver minska till nära noll genom ny teknik och ersättning av fossila bränslen. Men samtidigt som allt det här ska göras ska samhället fortsätta fungera; folk behöver ha ett jobb att gå till, få ut sin lön, så att ekonomin upprätthålls etcetera. Går de här sakerna att kombinera?
– Ja, om vi tittar historiskt så är Sverige ett land där vi har minskat utsläppen och ändå har en stark ekonomi och bra sysselsättningsgrad. Nu behöver omställningen ske i snabb takt, säger Åsa Persson forskningschef på Stockholm Environment Institute (SEI).
Det finns också en ljusning i tonläget, för även om omställningen är tuff så har de positiva sidorna blivit tydligare. Backar vi ett tiotal år så pratades det ofta om att ”vi måste dela bördan”.
– Idag ser företagen på ett annat sätt affärsmöjligheter och vinster med klimatomställningen. Svenska företag är väldigt innovativa och aktiva just nu, man satsar mycket på utveckling för att hitta tekniska lösningar att ta patent på, andra ser nya exportmöjligheter. Och vi hör allt oftare från näringslivet att en ökad resurseffektivitet inte bara är rätt sak att göra utan faktiskt lönsam. Alla delar av näringslivet är inte lika proaktiva, men det finns absolut en lönsamhet i att bli grönare, säger Åsa Persson.
Visst kommer människor att drabbas när vi ska ställa om från “smutsiga” till rena jobb. Jobb kommer att försvinna exempelvis när kolgruvor läggs ner, men beräkningar visar samtidigt att nya tillkommer. Om världen lever upp till Parisavtalet skulle sysselsättningen öka med 0,5 procent till år 2030, visar en rapport från Eurofund. Olika länder drabbas olika, så här gäller det för svenska företag att ligga i framkant, och för facket att vara på tårna.
– Fackets roll är central, i en omställning krävs trygghet. Det är också viktigt att människor som behöver det får rätt kompetensutveckling, så att man kan ta de nya jobb som skapas och företagen har den kompetens de behöver för att fortsätta snurra, säger Martin Linder.
Eftersom klimatproblemen går över gränserna, så behöver vi arbeta globalt med frågan. 60 procent av Unionens medlemmar idag jobbar i internationella bolag. Och när produktionskedjorna går genom många länder och blir allt mer komplexa, behöver man säkerställa att det finns gröna jobb och schyssta arbetsvillkor hela vägen. Här har facken i världen en viktig roll. Unionen arbetar internationellt bland annat genom organisationen Union to Union, som jobbar för att stärka fack i världen och för global rättvisa.

– Vi pratar om “just transition”, det vill säga omställningen måste ske på ett schysst och hållbart sätt. Vi måste visa att miljöengagemanget inte bara kostar, utan att det i förlängningen faktiskt är den hållbara vägen till bra jobb och medveten användning av våra naturresurser. Annars är risken stor att många länder bara ser de globala klimatförhandlingarna som ytterligare en pålaga och ett hinder för utveckling. Och då kommer de inte att vara lika positiva till att gå med på nödvändiga uppgörelser, säger Catarina Silveira, ansvarig för Just Transition hos Union to Union.