Video
Arbetsmarknad 30 November, 2017

Global konkurrens och kompetensbrist en utmaning för handeln i Sverige – intervju med Caroline Szyber (KD)

Av: Unionen Opinion

Unionen arrangerade den 22 november 2017 ett seminarium i riksdagen på temat, Caroline Szyber, riksdagsledamot (KD) och ordförande i civilutskottet, intervjuas i samband med Unionens seminarium om digitalisering, global konkurrenskraft, kompetens och handelsbranschen i riksdagen den 22 november 2017. Caroline har också motionerat i riksdagen om handelsbranschens kompetensbehov. Du kan läsa motionen via den här länken. 

Tillgång till rätt kompetens är en förutsättning för handelsbranschens konkurrenskraft i en globalt konkurrensutsatt vardag. Behövs det ett nytt synsätt på hur den svenska skolan och den högre utbildningen hanterar kompetensförsörjningsfrågorna gentemot handelsbranschen? Vad behöver företagen göra för att kartlägga kompetensbehovet så att rätt insatser kan genomföras i tid? Handeln växer som bransch och utgör en viktig del av svensk ekonomi. Handeln är mer än andra branscher, under ett starkt omvandlingstryck genom automatisering och digitalisering och med det följer nya utmaningar såsom e-handelns utveckling.

Unionen presenterar också ny politik för handelsbranschen och resultaten av den nyligen genomförda Kompetensbarometern för 2017.

Comments are closed.