Ge chefen en chans!
Nyhet 27 Maj, 2019

Ge chefen en chans!

Av: Unionen Opinion

Organisationer har slimmats, och assistenter plockats bort, samtidigt som kontrollen och kraven på rapportering har ökat. Lägg också till att chefen numer ständigt ska vara tillgänglig – bara ett sms bort… För att inte tala om huvuduppgiften att leda och se sin personal. Det sistnämnda prioriterar många chefer. Sju av tio chefer säger att de ser till sina anställdas arbetssituation framför sig själva, visar en Novusundersökning gjord på uppdrag av Unionen och Vision. Men det är till priset av den egna hälsan, för risken är ju inte bara att man till slut blir en väldigt högavlönad sekreterare, utan också kör sönder sig själv. Men för att leda andra måste man ges rimliga förutsättningar – så att man också håller själv. Läs vår debattartikel om chefers ohållbara situation på Dagens Samhälle.

Comments are closed.