Facebook Live: Frukostseminarium med Resumé 13/10
Nyhet 11 Oktober, 2017

Facebook Live: Frukostseminarium med Resumé 13/10

Av: Unionen Opinion

Hur kommer robotiseringen påverka branschen? 
Robotiseringen kallas för den fjärde industriella revolutionen och man tror att virituell arbetskraft inom 20 år kommer ha ersatt över hälften av alla yrken. Idag ersätter robotar inte bara människans muskelkraft utan också hjärnkraft, sedan några år tillbaka är det robotarna Robotea, Rosalinda och Marple som skriver referat och tidningstexter runtom på landets tidningsredaktioner. Men hur automatiserad kan journalistiken bli? Vad innebär förändringen för branschen och hur kan man dra nytta av den? Hur anpassar vi oss till ett arbetsliv där hälften av alla jobb kan försvinna och hur uppdaterar vi kompetensen?

Resumés webbchef Fredrik Thambert leder paneldiskussion med Sören Karlsson, vd för United Robots, Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef på Unionen, Eva Hamilton, tidigare vd på SVT och styrelseledamot och Fredrik Wass, journalist och omvärldsbevakare på Sveriges Tidskrifter.

Comments are closed.