Framtidens jobb – vi har listan!
Nyhet 16 December, 2019

Framtidens jobb – vi har listan!

Av: Unionen Opinion

Det sker just nu stora förändringar på arbetsmarknaden. Tekniken rationaliserar. Högar av juridiska dokument eller lånekontrakt, som tidigare tog timmar att gå igenom, kan AI läsa och sammanfatta på sekunder. Det får direkta konsekvenser för jobben. Ett paradigmskifte som redan pågår. Exempelvis är programmerare enligt SCB det vanligaste yrket i Stockholm idag.

– Men vi ser också stora behov inom omvårdnad, det medmänskliga och emotionella, det personliga mötet. Beteendevetenskap kommer att vara efterfrågat, säger Linda Westring, rådgivare på TRR.

Visst kan du vänta och se hur det blir med jobb, men smartare är kanske att proaktivt stärka upp dig med nya kunskaper.

– Det är bra att omvärldsbevaka och ha koll på hur behovet tros se ut i framtiden. Men stirra dig inte blind på det. Gräv där du står och fundera på vad du tycker är roligt, vad du brinner för. Ett tips är att se sin potential och kompetensplanera istället för att karriärplanera. Du måste sällan byta karriär helt och starta från grunden. Dra nytta av all kompetens du samlat på dig och bli en 2.0-version av dig själv, säger Linda Westring.

Var finns jobben, när AI tågar in? Här är listan! 

Framtidsyrken
Tjänstemannayrken i privat sektor där det väntas råda brist på kompetens inom fem år.

 • Mjukvaru- och systemutvecklare
 • Civilingenjörer inom elektronik
 • Ingenjörer och tekniker inom elektronik
 • Civilingenjörer inom maskinteknik
 • Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik
 • Civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning
 • Grundskollärare
 • Systemanalytiker och IT-arkitekter
 • Grundutbildade sjuksköterskor
 • Ingenjörer och tekniker inom industri, logistik och produktionsplanering
 • Arkitekter och lantmätare
 • Läkare
 • Förskollärare
 • Gymnasielärare
 • Systemtestare och testledare
 • Civilingenjörer inom logistik och produktionsplanering
 • Lärare i yrkesämnen
 • Tolkar
 • Tandläkare

*Lärare finns med bland privatanställda tjänstemän eftersom det blivit vanligare att de är anställda i privat och inte offentlig sektor – exempelvis på en friskola. 

Se upp-yrken
Tjänstemannayrken i privat sektor där det väntas råda hård eller mycket hård konkurrens om jobben om fem år, samt andel män och kvinnor som jobbar i yrket.

 • Kontorsassistenter och sekreterare
 • Ekonomiassistenter
 • Banktjänstemän
 • Marknads- och försäljningsassistenter
 • Informatörer, kommunikatörer och PR-specialister
 • Kontorsreceptionister
 • Journalister
 • Hotellreceptionister
 • Inköps- och orderassistenter
 • Grafisk formgivare
 • Resesäljare och trafikassistenter
 • Finansanalytiker och investeringsrådgivare
 • Fastighetsmäklare
 • Telefonister
 • Chefssekreterare och VD-assistenter
 • Fotografer
 • Musiker, sångare och kompositörer
 • Skolassistenter

(Källa: Unionens konjunkturrapport våren 2019, där man samkört data från SCB och Arbetsförmedlingen.)