Framgångsnycklar för lyckad etablering
Nyhet 25 Juni, 2018

Framgångsnycklar för lyckad etablering

Av: Unionen Opinion

Var femte högskoleutbildad i Sverige är född i ett annat land, men en stor andel av dem har ett jobb som inte motsvarar deras utbildningsnivå. Det är ett enormt resursslöseri som drabbar både individen och samhället. Det finns dock positiva exempel att inspireras av.

Många studier menar att nyckeln till att etablera sig som ny i ett land är ett arbete. Därför är initiativ från arbetsmarknadens aktörer avgörande, men vi ska aldrig nöja oss med ett jobb, utan alltid sträva efter rätt jobb i förhållande till utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet.

Unionen har som Sveriges största fackförbund både ett intresse av, och ett ansvar för, att etableringen och matchningen av nyanlända med högskoleutbildning blir så bra som möjligt. Därför har Unionen tagit initiativ till att kartlägga och beskriva framgångsrika exempel på hur olika aktörer arbetar för att förbättra matchningen på arbetsmarknaden. Kartläggningen har genomförts i Stockholm, Göteborg och Malmö.

I boken ”Släpp fram kraften” lyfter Unionen fram tio exempel på olika initiativ, verksamheter och projekt som alla har gemensamt att de visat på goda resultat vad gäller arbetsmarknadsetablering. Mot bakgrund av de erfarenheter som kommit fram i intervjuerna vill Unionen lyfta framgångsfaktorer för att öppna dörrarna till arbetslivet för nyanlända.

Sätt affären i fokus
Bäst resultat blir det när grunden för initiativet handlar om att bli bättre på att ta tillvara individers kompetens och att utveckla sin egen verksamhet – skapa affärsnytta, helt enkelt. Många nyanlända har med sig värdefull kunskap och erfarenhet som kan bidra till att utveckla företaget eller organisationen om de ges möjlighet.

Börja i liten skala
Förankring och förberedelse i organisationen skapar trygghet och utgör en viktig grund för förståelsen. Att börja småskaligt för att sedan utveckla och skala upp det som fungerar lyfts fram som en framgångsfaktor.

Hitta engagemanget
Verksamheter som vågar förändra har att vinna, men det krävs ett genuint engagemang och uthållighet hos de aktörer som vill förändra sitt sätt att arbeta.

Gör initiativen till en del av ordinarie verksamheten
Oavsett om initiativet handlar om rekrytering, praktik eller mentorskap så kräver det en förändring jämfört med hur verksamheten tidigare bedrivits. Projekt som är framgångsrika implementeras ofta som en del av det vardagliga arbetet.

Inse att förändring tar tid
Förändringsarbete tar tid och om en verksamhet ska börja arbeta på ett nytt sätt måste det avsättas tid för det. Utvärdera vad som fungerar och förbättra det som inte fungerar. Det finns inte ett rätt sätt att arbeta på utan varje företag, organisation eller verksamhet måste hitta sin väg till framgång.

Prioritera matchning
För att individens kompetens ska komma till användning är matchningen central. Tidigare utbildning och erfarenheter måste kopplas till den verksamhet som avses, oavsett om det är en praktik eller ett mentorskapsprogram.

Ge stöd för att förstå arbetsplatsen
Vilka förutsättningar eller verktyg är viktiga för att förstå arbetsmarknaden eller klara arbetsuppgifterna? För en person som varit yrkesverksam inom en bransch i många år är detta ofta självklart men det är det inte för den som är nyanländ. Förklara hur det fungerar på arbetsplatsen. Avsätt tid för handledning och löpande avstämningar. På så sätt får den som är nyanländ möjlighet att landa på den nya arbetsplatsen och möjlighet att visa sin kompetens.