Förändringsexperterna som verkar i det dolda
Nyhet 10 Februari, 2021

Förändringsexperterna som verkar i det dolda

Av: Unionen Opinion

Pandemin har inneburit stora omställningar i våra jobb. Förändringar ingen ens kunnat förutse för ett drygt år sedan. Fler och nya arbetsmiljöfrågor har dykt upp. Och vissa är här för att stanna. Därför är arbetsmiljöombudens insatser extra viktiga. För få kan förutse negativa konsekvenser och hitta lösningar på hur man förebygger dem som dessa experter – som ofta jobbar i det dolda.

Unionens arbetsmiljöombud har varit med om mycket under pandemiperioden. De har funnits där vid organisationsförändringar och smittrisker, vid kollegornas oro för den egna och sina näras liv och hälsa. I frågor om isolation, ergonomi och behov av stöd och åtgärder. Vid de förändringar som följt när kontoret flyttat in där livet utanför jobbet vanligtvis bor. Förändringar kan också innebära förbättringar och sådana har arbetsmiljöombuden också lyft. Ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete i samverkan tar vara på både friskfaktorer och fångar upp riskfaktorer. Det har med sig att människor har olika förutsättningar och behov.

Det arbetsmiljöombuden gjort och gör för sina arbetsplatser, tillsammans med sina arbetsgivare och kollegor – även i tider av oro, snabba beslut och förändringar – är värdefullt för alla. Många berättar om lyhörda arbetsgivare med stort arbetsmiljöfokus, om bra samarbete och engagerad samverkan. Men ibland har förutsättningarna för förbättring varit sämre. Arbetsmiljöombuden ger exempel där chefer sällan hinner med annat än att släcka bränder av eskaleringar och prioriteringar i verksamheten. De berättar om hur tillit kan saknas från ledningen, om när arbetsgivaren inte är mottaglig för andra perspektiv än det egna. Om när medarbetarnas oro inte tas på allvar.

Unionens undersökningar visar att arbetsplatser med ett systematiskt arbetsmiljöarbete i samverkan har klarat arbetsmiljön betydligt bättre, även under den oförutsedda kris som pandemin inneburit. För att forma bra och hållbara arbetsplatser måste ett bra, gemensamt arbetsmiljöarbete finnas. Arbetet måste ges de resurser det behöver, deltagande i arbetet måste få de förutsättningar som är nödvändiga. Tid, kunskap om arbetsmiljö och samverkan måste vara konstanter. Det förebyggande arbetet är viktigare än någonsin när arbetslivet förändras, för vi ska inte bygga in ohälsorisker i dagens och framtidens arbetsliv. Jobbet måste formas utifrån det faktum att vi är människor, med allt gemensamt och olika det innebär. Krav och resurser måste balanseras hela vägen, innan beslut fattas och i det löpande arbetet.

Ett förebyggande arbetsmiljöarbete i samverkan ger tydliga resultat och gynnar alla. När en arbetsgivare eller chef inte bär sin roll i arbetet och samverkan, då undrar man ofrånkomligt varför. Kanske är arbetsbelastningen så hög att arbetsmiljö och dialog inte får plats. Kanske är man så pressad att förbättring ses som ett hinder. Troligt saknas kunskap som behövs för att förstå och hantera frågorna på ett bra sätt. Vem vill inte jobba med tillit i stället för kontroll?

Om arbetsmiljöproblem är en orsak till att man inte hinner, kan eller orkar jobba med arbetsmiljön, då är något ändå ganska snett. Är verksamheten så slimmad att människan inte får tid och plats, då behöver vi gemensamt jobba för förbättring. Genom att ge det gemensamma arbetsmiljöarbetet den plats det behöver, kan ohälsa och sjukskrivningar förebyggas. Medarbetare kan engageras, kompetens rekryteras och utvecklas, varumärken kan lyftas och produktivitet vinnas.

Att arbetsmiljöombuden dagligen förbättrar sina arbetsplatser, att deras roll är oerhört viktig när dagens och framtidens arbetsplatser formas, det kan inte nog belysas.

Läs mer: “Betalar jobbet för mitt wifi nu när jag jobbar hemma?”