Intervju Fler överenskommelser om etableringsjobb tecknade
Arbetsmarknad 9 April, 2018

Fler överenskommelser om etableringsjobb tecknade

Av: Unionen Opinion

I november i fjol kom regeringen och arbetsmarknadens parter överens om att etableringsjobb bör införas. Nu har ytterligare överenskommelser mellan parterna tecknats för att fler nyanlända och långtidsarbetslösa ska få jobb och etablera sig på arbetsmarknaden.
– Styrkan i etableringsjobben ligger i att dessa konstrueras av arbetsmarknadens parter, säger Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef, Unionen.

I november i fjol undertecknades en principöverenskommelse mellan Unionen och Teknikföretagen gällande etableringsjobb, en särskild anställningsform för nyanlända och andra som står långt ifrån arbetsmarknaden. Unionen har sedan dess tecknat liknande överenskommelser med fler arbetsgivarorganisationer och vi är i dag uppe i 29 stycken.

– Det är glädjande förstås. Ju fler arbetsgivarorganisationer som är med på tåget och ju fler principöverenskommelser som tecknas, desto bredare kan detta genomföras på svensk arbetsmarknad. Det handlar om att sätta en ny modell för hur vi får människor som står långt ifrån arbetsmarknaden i arbete, säger Henrik Ehrenberg.

Grunden för etableringsjobben vilar på att det blir en trepartsuppgörelse mellan arbetsmarknadens parter och staten. Regeringen har sedan tidigare ställt sig positiva till förslaget och har som ambition att etableringsjobben ska bli verklighet.

– Det viktiga är att de olika delarna i modellen reds ut av regeringen och arbetsmarknadens parter tillsammans, så att etableringsjobben kan bli verklighet. Just nu tittar olika arbetsgrupper på detaljerna. Det handlar om att vårt erbjudande till regeringen nu möter lagstiftarens vardag och realitet, hur detta går att genomföra i praktiken. Men alla tre parter är lösningsorienterade vilket är grunden till framgång, säger Henrik Ehrenberg.

Vad betyder etableringsjobben för Unionen?
– Att Unionen tar ansvar för svensk arbetsmarknad och hur den regleras. Kan vi hjälpa till att hitta ett bra sätt att hjälpa personer långt från arbetsmarknaden i arbete ska vi göra det. Det handlar ytterst om ett samhällsansvar.

När kan etableringsjobben bli verklighet?
– Alla inblandade parter arbetar för att reformen ska träda i kraft så snart som möjligt, samtidigt som det är många saker som spelar roll. Förhoppningsvis är arbetsgruppernas arbete klart redan innan sommaren. Samtidigt är det val i Sverige i höst och det är således svårt att sia om exakt tidsplan.