Facken inom industrins avtalskrav: Mer pengar i plånboken
Avtal2020 5 November, 2019

Facken inom industrins avtalskrav: Mer pengar i plånboken

Av: Unionen Opinion

När Facken inom industrin presenterar sina lönekrav så innebär det ekonomiska förbättringar för alla som jobbar. Det innebär reallöneökningar, dvs mer pengar i plånboken efter att inflationen har räknats bort och att mer pengar ska betalas in till Flexpension.

Men avtalsrörelsen handlar inte bara om pengar. Det handlar både om att förebygga arbetsskador och att få en bättre rehabilitering när olyckan är framme, oavsett om det är en fysisk skada eller psykosocial ohälsa. Sist men inte minst, så handlar avtalsrörelsen om jämställdhet.

Lönebildning bygger på långsiktighet 
När konjunkturen är god kräver vi inte för höga löneökningar och när konjunkturen är sämre så pratar vi inte om sänkta löner. Det är den ordning som skapar framgång i lönebildningen och ger en förutsägbarhet i kostnadsökningar i företagen.

Arbetsgivarna för ofta fram att konjunkturen pekar neråt och att vi därmed inte har råd med för höga löneökningar. Det stämmer inte, då löneökningar över tid ska vara väl balanserade över en hel konjunkturcykel. Annars är det tajming och tillfället när avtalsförhandlingarna äger rum som skulle styra svensk lönebildning och så bygger vi inte en hållbar modell för lönebildningen.

– Bästa möjliga, handlar om att omvärlden är viktig. Att vi tar hänsyn till den internationellt konkurrensutsatta sektorn och utvecklingen i svensk ekonomi när vi lägger fram de gemensamma lönekraven”, säger Martin Linder, förbundsordförande, Unionen.

– Jag har aldrig hört arbetsgivarna säga, oj så bra det går för svenska företag, så nu tar vi i och höjer lönerna ordentligt, säger Katarina Lundahl, Unionens chefsekonomLäs mer vad Katarina Lundahl säger om de ekonomiska förutsättningarna inför avtalskraven. 


Vi vill att många människor får mer pengar i plånboken genom reallöneökningar, samtidigt som vi tar hänsyn till företagens konkurrenskraft så att vi får fler och bättre jobb. De krav vi för fram är väl avvägda och bra för svenska löntagare och företag, avslutar Martin Linder.


De gemensamma kraven som presenterats är bland annat:

  • 3,0% löneökningsnivå samt lägsta löneökning om 530 kronor
  • Fortsatt avsättning till flexpension/deltidspension
  • Åtgärder för minskade arbetsskador och förbättrad rehabilitering
  • Krav på att det upprättas en handlingsplan där det kartläggs vilka åtgärder som ska göras för att förhindra negativa effekter till följd av frånvaro från arbete på grund av föräldraledighet.