Etableringsjobben en vinst för individ och samhälle
Arbetsmarknad 6 Mars, 2018

Etableringsjobben en vinst för individ och samhälle

Av: Unionen Opinion

Unionen har tillsammans med LO och Svenskt Näringsliv ingått en avsiktsförklaring med regeringen om etableringsjobb för nyanlända och långtidsarbetslösa, något som kommer att förbättra deras möjligheter på arbetsmarknaden. – Parterna på arbetsmarknaden tar ansvar. Etableringsjobben är bra för individen, företagen och samhället, säger Martin Linder, ordförande för Unionen.

Det var i november förra året som parterna på arbetsmarknaden kom överens om att införa etableringsjobb för nyanlända och långtidsarbetslösa. Integrationen av nyanlända har under en lång rad år varit bristfällig och etableringsjobben skulle påskynda inträdet på arbetsmarknaden och förbättra möjligheterna till en varaktig anställning.

Det som då återstod var förhandlingar med regeringen för att nå en trepartslösning, något som nu är klart.

Se filmen här från pressträffen tillsammans med bland annat arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson och Unionens förbundsorförande Martin Linder.