En tredjedel för sjuka för sitt jobb
Nyhet 20 April, 2020

En tredjedel för sjuka för sitt jobb

Av: Unionen Opinion

En tredjedel av dem som kommer tillbaka till arbetet efter en längre sjukskrivning är inte fit for fight. De börjar jobba för mycket för tidigt, vilket ofta handlar om att man inte har ett val när sjukpenningen dras in. Det menar Unionens arbetsmiljöombud i en undersökning.

”De mår fortfarande dåligt, men läkaren vågar inte sjukskriva hur länge som helst på grund av Försäkringskassan.”

”Ibland gör Försäkringskassan för fort fram, ibland fungerar det jättebra, det är som ett lotteri.”

”Jag anser att Försäkringskassan pressar individen för mycket.”

Ja, när Unionen tillfrågade sina arbetsmiljöombud om människor är tillräckligt friska när de kommer tillbaka efter en längre sjukskrivning var svaren ganska tydliga: Över en tredjedel, 35 procent, säger att folk kommer tillbaka för tidigt – innan man är redo.

– Det finns uppenbara risker med att bli pressad att jobba i större omfattning än vad man egentligen orkar. Vi har alldeles för många exempel på människor som varit på god väg tillbaka i arbete men som på slutet tvingas gå för fort fram, vilket har lett till att man insjuknat på heltid igen. Det är bara dumsnålt att ha ett system som inte tillåter rehabiliteringen att ha sin gång, säger Unionens utredare Mirjam Olsson.

Visst finns det personer som själva är ivriga och vill tillbaka till jobbet innan de är helt friska. Men 27 procent av arbetsmiljöombuden säger att anledningen till att folk kommer tillbaka för tidigt ofta är att sjukpenningen har dragits in, och 20 procent menar att det handlar om att sjukpenningen är för låg.

– Det har mer att göra med hur Försäkringskassan och deras regler slår mot dem som är sjukskrivna. Även i de fall där arbetsgivaren tar sitt ansvar slår deras bedömningar undan benen på människor, säger ett arbetsmiljöombud.

– När en kollega kommer tillbaka på 25–50 procent fungerar det bra. Det är svårare när hen sedan ska upp på 75 procent eller heltid. Det är ofta en fråga om ekonomi för den som varit sjuk, samt om att Försäkringskassan utförsäkrar, säger en annan.

Även om inte alla arbetsmiljöombud har en positiv inställning till arbetsgivarnas insats…

– Ofta är det ingen som tar över resterande procenten för den sjukskrivna individen, så hen förväntas indirekt arbeta heltid trots att hen är sjukskriven på kanske 70 procent.

… så vittnar många om att det inte är där det stora problemet ligger.

– Arbetsgivaren anpassar arbetsuppgifterna och förväntningarna efter arbetstagarens förmåga, det vill säga arbetstagaren förväntas inte prestera fullt ut vid återgång till arbetet, det sker en upptrappning, säger ett arbetsmiljöombud.

Så vad är problemet med det här? Individen betalar ett högt pris för att systemet inte fungerar; att jobba mer än man klarar av är en hälsorisk som kan skicka en rakt in i sjukskrivning igen. Men det är också kortsiktigt tänkt samhällsmässigt.

– Hur man än räknar på det är det en förlust, för många kanske det handlar om att kunna vara hemma på deltid i några extra veckor. Samhällskostnaden för det är låg i jämförelse med kostnaden för människor som går sönder gång på gång, säger Unionens utredare Mirjam Olsson.

Så genomfördes undersökningen
Några gånger om året skickar Unionen ut en snabbpanel till arbetsmiljöombud runt om i landet. Enkäten gick ut till 1055 respondenter, 677 svarade, vilket gav en svarsfrekvens på 64 procent.