En bransch i förändring kräver ändrat fokus på trygghetsfrågor för kombinatörer och egenföretagare
Media & Kommunikation 26 Januari, 2018

En bransch i förändring kräver ändrat fokus på trygghetsfrågor för kombinatörer och egenföretagare

Av: Unionen Opinion

Unionen har länge engagerat sig i egenföretagarfrågor och har ett medlemskap särskilt för gruppen. Vi driver på förändringar för att det ska bli tryggare att starta och driva företag.

Egenföretagare och kombinatörer är extra utsatta

Senaste åren har ny teknik gjort det möjligt att jobba på nya sätt. Det leder till att arbetsmarknaden förändras. För egenföretagare handlar ofta utmaningarna om trygghetsfrågor eftersom det skiljer sig väsentligt jämfört med att vara anställd på ett företag. Regler vid sjukdom eller föräldraledighet behöver ses över samt att det måste bli lättare att kombinera frilansuppdrag med anställning är bara några av de förslag som Unionen vill se ändringar kring.

Mediebranschen är i ständig förändring men idag snabbare än någonsin. Så hur skapar vi de bästa förutsättningarna för frilansare och egenföretagare?

Om detta handlade Unionens seminarium med Resumé.

Paneldiskussion med: Martin Linder, förbundsordförande i Unionen, Malin Ekman, frilansjournalist och Svenska Dagbladets expert på mediefrågor, Mattias Göransson, medieentreprenör och grundare av och chefredaktör på magasinet Filter och Offside samt Åsa Eriksson (S), riksdagsledamot näringsutskottet.

Några av de förslag som Unionen driver

  • Företagare som startar aktiebolag ska ha samma villkor som den som bildar en enskild firma och som kan behålla sin tidigare SGI (sjukpenninggrundande inkomst) under ett uppbyggnadsskede. Det är därför glädjande att regeringen i höstbudgeten aviserade just en sådan ändring.
  • Företagare som startar aktiebolag ska ha samma villkor som den som bildar en enskild firma och som kan behålla sin tidigare SGI under ett uppbyggnadsskede. Det är därför glädjande att regeringen i höstbudgeten aviserade just en sådan ändring.
  • Reglerna vid sjukdom eller föräldraledighet ses över. De är idag olika beroende på om man bedriver verksamhet i form av aktiebolag eller enskild firma. Det är inte rimligt att val av företagsform ska påverka vilken ersättning man får.
  • SGI fungerar inte optimalt för kombinatörer (de som kombinerar en deltidsanställning med att frilansa som egenföretagare), som har inkomster från olika källor. De har inte möjlighet att räkna med inkomst från tidsbegränsade anställningar kortare än sex månader. Kombinatörer som vid sidan av sitt företag har tidsbegränsade anställningar har därför ett sämre skydd vid sjukdom och föräldraledighet. Samma gäller för arbetslöshetsersättningen, som normalt inte ges till delårsarbetslösa. Vi ser för närvarande över våra ståndpunkter kring detta.
  • Enskilda näringsidkare kan mot en nedsatt arbetsgivaravgifterna välja längre karenstid än en dag. Olikheterna i arbetsgivaravgifterna motsvarar dock inte risker och kostnader för den som väljer fler karensdagar. Detta behöver ses över.‒ Vi ser brister i Försäkringskassans information till egenföretagare och kombinatörer. Det behövs bättre vägledning om de möjligheter och skyldigheter som regelverket faktiskt ger.

Comments are closed.