Video
Arbetsmarknad 30 November, 2017

Digitalisering skakar om handeln – se filmen från riksdagen med förslag på lösningar

Av: Unionen Opinion

Kompetensbrist är en stor utmaning för handelsbranschen.
Se filmen från Unionens seminarium i riksdagen den 22 november 2017 där Katarina Lundahl, chefsekonom Unionen, Lena Hallengren, riksdagsledamot (S) och ordförande i utbildningsutskottet, Caroline Szyber, riksdagsledamot (KD) och ordförande i civilutskottet och Helen Rönnholm, näringspolitisk expert Svensk Handel resonera om vad politiken, företagen och medarbetarna behöver göra för att möta kompetensbehovet och den globala konkurrensen. Nathalie Piehl modererar.

Handeln växer som bransch och utgör en viktig del av svensk ekonomi. Samtidigt är handeln under omvandlingstryck. Unionens branschbarometer visar att företagen inom handeln vill anställa fler tjänstemän, ett tecken på ökade kompetenskrav i sektorn. Om detta handlade seminariet, i korthet.

Comments are closed.