Digital verktygslåda för ett jämställt arbetsliv
Jämställdhet 9 Januari, 2018

Digital verktygslåda för ett jämställt arbetsliv

Av: Unionen Opinion

Så kan vi öka jämställdhetstakten!

Här får du en digital verktygslåda med enkla bidrag till ökad jämställdhetstakt. Börja gärna beta av checklistan redan i dag! Och glöm inte att tipsa andra om att också ta ställning för ökad jämställdhetstakt på www.okajamstalldhetstakten.nu  Ju fler vi blir som tar ställning – desto snabbare ökar jämställdhetstakten i arbetslivet.


Koll på lönen.

Fråga om arbetsgivaren har genomfört en lönekartläggning och analys det senaste året.
Checklista jämställda löner: https://unionenopinion.se/nyheter/checklista-jamstallda-loner
Vägledning hur lönekartläggning ska gå till: https://www.unionen.se/rad-och-stod/checklista-lonekartlaggning-och-analys


Höj rösten.

Reflektera över vem som begär ordet och kommer till tals på möten på arbetsplatsen. Påtala eventuella mönster som du observerar och begär bättring.
5 situationer som avslöjar sanningen: https://unionenopinion.se/nyheter/tror-du-att-ditt-jobb-ar-jamstallt-har-ar-5-situationer-som-avslojar-sanningen

 

Fixa föräldravänligheten.

Föreslå att en rutin för att hantera oplanerad korttidsfrånvaro, som exempelvis VAB, tas fram på arbetsplatsen.
Checklista föräldravänligt arbetsliv: https://unionenopinion.se/nyheter/checklista-foraldravanligt-arbetsliv

 

Passa på att peppa.

Uppmana en kvinnlig kollega att bli chef.
Checklista karriär: https://unionenopinion.se/nyheter/checklista-jamn-konsfordelning-bland-chefer
Anna gjorde succé som chef över komiker: https://unionenopinion.se/nyheter/anna-gjorde-succe-som-chef-over-komiker

 

Vem gör vad?

Ta initiativ till en diskussion om vem som gör vad på jobbet – både formellt och informellt. Ifrågasätt invanda mönster som blir tydliga ur ett könsperspektiv.
5 situationer som avslöjar sanningen: https://unionenopinion.se/nyheter/tror-du-att-ditt-jobb-ar-jamstallt-har-ar-5-situationer-som-avslojar-sanningen

 

Bekräfta och lyft.

Använd bekräftartekniker som motstrategi om du upplever att härskartekniker förekommer på din arbetsplats.
5 situationer som avslöjar sanningen: https://unionenopinion.se/nyheter/tror-du-att-ditt-jobb-ar-jamstallt-har-ar-5-situationer-som-avslojar-sanningen

 

Våga utmana.

Utmana en generalisering om kvinnor eller män som grupp per dag i en vecka (du kommer förmodligen aldrig att kunna sluta när du väl har börjat).
5 situationer som avslöjar sanningen: https://unionenopinion.se/nyheter/tror-du-att-ditt-jobb-ar-jamstallt-har-ar-5-situationer-som-avslojar-sanningen

 

Nej!

Säg ifrån om du upplever att det förekommer ett sexistiskt eller kränkande språkbruk på arbetsplatsen.
11 steg mot en jämställd arbetsmiljö – fri från trakasserier: https://unionenopinion.se/nyheter/checklista-for-en-jamstalld-arbetsmiljo-fri-fran-trakasserier
Vägledning diskriminering: https://www.unionen.se/rad-och-stod/om-likabehandling-och-diskriminering

 

Inkludera mera.

Lägg Unionens checklistor för en inkluderande arbetsmiljö i fikarummet.
Checklista hur du bidrar till en inkluderande arbetsmiljö: https://www.unionen.se/filer/broschyr/sa-bidrar-du-till-en-inkluderande-arbetsmiljo

 

Öka jämställdhetstakten.

Hjälp arbetsgivaren att komma igång med jämställdhetsarbetet och därmed öka jämställdhetstakten i arbetslivet. Här får du enkla tips för att öka jämställdhetstakten ur ett könsperspektiv.
Så kommer vi framåt med jämställdheten: https://unionenopinion.se/nyheter/sa-kommer-vi-framat-med-jamstalldheten