Detta kan politiken göra
Nyhet 27 Juni, 2018

Detta kan politiken göra

Av: Unionen Opinion

Det finns många fungerande vägar till arbete. Men mer behöver göras för att den som kommer till Sverige snabbt ska komma i arbete. I boken ”Släpp fram kraften” lyfter Unionen fram framgångsfaktorer för att öppna dörrarna till arbetslivet för nyanlända.

Skapa fler kompletterande och relevanta utbildningar
Det behövs en utbyggnad av kompletterande utbildningar och kurser inom högskola, yrkeshögskola och den kommunala vuxenutbildningen samtidigt som kursstarterna behöver göras mer flexibla så att väntan för den som är arbetssökande inte blir allt för lång.

Förbättra kartläggning och matchning
Grundförutsättningen för att kunna matcha en individ med ett arbete är en fungerande och professionell kartläggning av tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet. Om kartläggningen brister eller är otydlig går det inte att identifiera individen för framtida insatser. Att Arbetsförmedlingen har goda relationer till arbetsgivare är en avgörande förutsättning för att myndigheten ska klara sitt matchningsuppdrag. När det fungerar som bäst har arbetsgivaren en bra och kontinuerlig dialog med Arbetsförmedlingen, som i sin tur känner till arbetsgivaren och dess behov. Vidare behöver arbetsgivaren vara med tidigt i urvalsprocessen av lämpliga kandidater och Arbetsförmedlingen behöver ge arbetsgivaren stöd i detta.

Specialisera SFI efter utbildningsbakgrund
Språket är många gånger nyckeln in på den svenska arbetsmarknaden. Därför är det viktigt att dels tidigarelägga SFI-undervisningen (svenska för invandrare), dels satsa på målgruppsanpassad SFI som tar hänsyn till utbildningsbakgrund och i vilken bransch den nyanlände kan tänkas komma att arbeta. Den yrkesinriktade språkundervisning som erbjuds i Stockholms län, så kallade SFI-utbildningar, behöver utvidgas. Studier visar på goda resultat för yrkesinriktad SFI samtidigt som deltagarna vittnar om vikten av att få träffa och studera tillsammans med personer som har samma utbildning. Samtidigt behöver inte kunskaper i svenska alla gånger vara avgörande för möjligheten att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.