Detta kan företagen göra
Nyhet 27 Juni, 2018

Detta kan företagen göra

Av: Unionen Opinion

Nyckeln till att etablera sig som ny i Sverige är ett arbete. Därför är initiativ från arbetsgivare avgörande. I boken ”Släpp fram kraften” lyfter Unionen fram framgångsfaktorer för att öppna dörrarna till arbetslivet för nyanlända.

Börja i liten skala
I alla verksamheter handlar det i slutändan om människor. Individer med olika bakgrunder och erfarenheter som ska mötas. Att förankra och förbereda verksamheten i organisationer skapar trygghet och utgör en viktig grund för förståelsen. Börja småskaligt för att sedan utveckla och skala upp det som fungerar bra.

Hitta engagemanget
Utgå från engagemanget kring varför projektet genomförs och vad som är målet med verksamheten. Det krävs ett genuint engagemang och uthållighet hos de aktörer som vill förändra sitt sätt att arbeta. Även om vägen till framgång inte alltid är spikrak varit spikrak har de företag som vågar förändra mycket att vinna. Och för att nå dit krävs målmedvetenhet och en övertygelse om varför initiativet genomförs.

Prioritera matchning
För att individens kompetens ska komma till användning är matchningen central. Tidigare utbildning och erfarenheter måste kopplas till den verksamhet som avses, oavsett om det är en praktik eller ett mentorskapsprogram. Flera initiativ framhåller att en bra matchning är nyckeln till framgång. För att lyckas måste både deltagaren (den som är nyanländ) och mottagaren (som till exempel kan vara en arbetsplats eller en mentor) intervjuas för att få en bra matchning. Det är tidskrävande men lönar sig ofta.

Ge aktivt stöd för att förstå arbetsplatsen
Vilka förutsättningar eller verktyg är viktiga för att förstå arbetsmarknaden eller klara arbetsuppgifterna? För en person som varit yrkesverksam inom en bransch i många år är detta ofta självklart, men det är det inte alltid för den som är nyanländ. Förklara hur det fungerar på arbetsplatsen. Avsätt tid för handledning och löpande avstämningar. På så sätt får den som är nyanländ möjlighet att landa på den nya arbetsplatsen och chans att visa sin kompetens.