Intervju Det nya arbetslivet: Digitala möjligheter med individen i centrum
Nyhet 25 Juni, 2018

Det nya arbetslivet: Digitala möjligheter med individen i centrum

Av: Unionen Opinion


Framtidens arbetsliv är ett arbetsliv i förändring där fokus ligger på att lyckas använda sig av moderna digitala verktyg och att jobba med dem på rätt sätt. Omställningen till ett ännu mer digitalt samhälle och arbetsliv handlar om att anamma alla kommande möjligheter.
– Det är mycket som kommer att förändras. Jobb som vi känner till i dag kommer att försvinna men nya kommer samtidigt att tillkomma. Vi måste ta till oss av ny teknik samtidigt som vi aldrig får räkna bort oss själva som individer, säger Mathias Strand, chefsjurist på Microsoft i Västeuropa.

Nya jobb tillkommer och gamla försvinner i digitaliseringens spår. Framtidens arbetsliv handlar om att vi – samhället, arbetsgivarna och på individbasis – tar till oss detta och är beredda på nya arbetssätt. Användningen av AI, artificiell intelligens, kommer att utvecklas vilket gör att vi kommer att få nya synsätt på arbete som vi inte kan se i dag.
– Jag är övertygad om att en hel del arbeten som utförs av människor i dagens arbetsliv kommer att automatiseras. Yrken som vi nu ser som naturliga kommer att ha spelat ut sin roll i morgon, precis som yrken försvunnit i alla tider på grund av teknisk utveckling. Ett bra exempel är om vi tittar tillbaka lite i tiden. På 1950-talet kunde man exempelvis jobba som hisspojke. Det är ett yrke som ingen skulle drömma om att ha i dag, säger Mathias Strand.

Den mänskliga faktorn få aldrig glömmas bort
Samtidigt som en hel del yrken kommer att automatiseras kommer fler jobb att skapas som inte finns i dag. Mathias Strand betonar att i ett välfungerande digitaliserat samhälle är det mycket viktigt att individen och den mänskliga faktorn inte glöms bort.
– Jag tänker tillexempel på att hur självkörande våra bilar än blir, måste vi som människor fortfarande kunna manövrera fordonen om något skulle gå snett.
Han fortsätter:
– Den mänskliga faktorn kommer fortfarande att behövas och vara viktig i framtidens arbetsliv. Det gäller att använda den moderna tekniken på ett schysst sätt så att den inte missbrukas. Vi får inte gå mot ett övervakarsamhälle där dessa möjligheter utnyttjas på ett felaktigt sätt. Det kommer att krävas kontroller och tänk utifrån ett mänskligt perspektiv, inte minst på arbetsmarknaden.

Kompetensutveckling allt viktigare
I ett arbetsliv som blir allt mer digitaliserat krävs nya tankesätt och utbildningsmöjligheter. Att slå sig till ro och tro att ens nuvarande kompetens är tillräcklig kommer inte att fungera. Fokus kommer att ligga på det livslånga lärandet och att bejaka de förändringar som sker. I en föränderlig framtid måste olika instanser bidra med ökad och relevant kunskap som stärker individen i yrkeslivet.
– Jag tror att läroplanen i skolan måste förändras så att tillexempel kodning blir ett ämne. Jag ser ständiga utbildningsinsatser för yrkesverksamma framför mig, inte minst för de som varit i arbetslivet en längre tid. Mycket handlar också om mental inställning när nya arbetssätt införs, säger Mathias Strand.

Arbetsmiljön en viktig faktor
Fackförbund som Unionen är en del av den digitala utvecklingen och vilken arbetsmarknad vi kommer att se framöver. Inte bara när det gäller nya yrken och anställningsformer utan även när det kommer till de arbetsverktyg vi kommer att använda för att kunna utföra vårt arbete.
– Jag tror att arbetsmiljön kommer att individanpassas mer och mer och här kan fackförbunden spela en viktig roll. För vi vill ju även i framtiden se ett fungerande arbetsliv på individnivå. Jag ser också framför mig att fackförbunden kommer att vara tydliga förespråkare av mer och bättre kompetensutveckling och stå för vidareutveckling och vidareutbildning.

Vad är vikten av kompetensutveckling redan i dagens arbetsliv?
– Att ha en förförståelse för den digitala utvecklingen och hålla sig uppdaterad med denna. Om man inte håller sig uppdaterad med det senaste inom sitt gebit kan det skapa problem för dig senare. Det är ännu viktigare i framtidens arbetsliv att inte komma på efterkälken kompetensmässigt, säger Mathias Strand.