De tre hetaste yrkena!
Nyhet 26 Februari, 2021

De tre hetaste yrkena!

Av: Unionen Opinion

Hur påverkas våra svenska jobb av de nya datorprogram och algoritmer som nu införs i nästan alla branscher? Det enkla svaret är mycket. Enligt Unionens beräkningar kommer 21 procent av varje arbetad timme att automatiseras de närmaste tio åren – hos de privatanställda tjänstemännen. Det vill sägas; många av våra nuvarande arbetsuppgifter behöver inte längre utföras av en människa. Istället kan vi ägna oss åt mer komplexa uppgifter. Men för att Sverige ska lyckas hänga med i detta krävs att betydligt fler höjer sin it- och digitala kompetens.

Unionen har med hjälp av scenarioverktyget Fathem tittat på vilka yrken kopplade till den digitla transformationen som kommer att vara hetast de kommande fem åren. Här är topp tre-listan:

  1. Mjukvaruutvecklare.
  2. Dataanalytiker/datascientist.
  3. Kvalitetssäkrare/testare.

Men redan nu råder det kompetensbrist inom IT-branschen. Almega it & telekomföretagen gjorde strax innan pandemin en undersökning som visade att det 2024 kommer att fattas hela 70 000 personer inom tech-sektorn. Framförallt efterfrågas personer som jobbar med programmering, samtidigt som data science har den snabbaste tillväxten.

– Kompetensbristen inom it kommer att fortsätta eskalera. Att fylla luckorna är avgörande för svenska jobb och svensk konkurrenskraft. Både arbetsgivare och politiker måste agera för att kompetensbristen inte ska sänka svenska företag. Politiker måste få ordning på valideringen, så att man kan tillgodoräkna sig befintlig kompetens och inte behöver börja från början när man studerar. Politikerna måste prioritera de som redan finns på arbetsmarknaden, eftersom de snabbast kan fylla luckorna. Och arbetsgivarna behöver i sin tur inse att även de behöver ta ett eget ansvar, säger Unionen politikchef Katarina Lundahl.

Även korta, riktade utbildningar behöver tas fram och utvecklas för att underlätta det livslåga lärandet när många behöver plugga på eller kanske till och med byta bana.

– Överenskommelsen mellan PTK och Svenskt näringsliv, där människor får studiebidrag i upp till ett år, kommer verkligen att underlätta för vuxna att kompetensutveckla sig och karriärväxla, säger Unionens politikchef Katarina Lundahl.