Därför sjunker <br> arbetslösheten 2021
Nyhet 17 December, 2020

Därför sjunker
arbetslösheten 2021

Av: Unionen Opinion

Unionen spår att arbetslösheten kommer att sjunka under 2021. Vår chefsekonom Katarina Lundahl förklarar varför. 

Många ekonomiska prognosmakare förutspådde en högre arbetslöshet i höst – på grund av den andra vågen – medan Unionen i sin senaste konjunkturprognos menade att arbetslösheten inte skulle öka. Nu har vi svaret. SCB.s nya arbetskraftsundersökning visar siffror att arbetslösheten i november ligger på 8,6 procent. Den andra vågen ser alltså inte ut att ge ökad arbetslöshet.

– Den andra smittovågen har fått stora konsekvenser för vården och för enskilda individer. Men det är glädjande att den, som det ser ut nu, inte verkar leda till ökade uppsägningar av tjänstemän, säger Unionens chefsekonom Katarina Lundahl.

Och vad är då anledningen till detta? Katarina Lundahl ser främst tre anledningar. För det första har många verksamheter nu redan anpassat personalstyrkan till pandemin, framförallt i hårt drabbade branscher som restaurang och besöksnäring. Kapar man ännu fler, så kanske man måste stänga ner verksamheten helt och det vill man såklart ogärna göra. För det andra går delar av näringslivet faktiskt ganska bra.

– Det gäller inte minst delar av industrin, som har ett helt annat läge nu jämfört med i våras då de tvingade stänga ner sin produktion. Det finns uppenbarligen en efterfrågan på svenska lastbilar, hållbarhetslösningar och annat som svensk industri levererar. Många företag har också hunnit anpassa sina affärsmodeller och verksamheter till det nya läget och blivit mer digitala i sina kundmöten och verksamheten kan rulla på.

Samtidigt ser vi också ljuset i tunneln i form av ett vaccin, så många företag försöker nog därför hålla ut.

– Man vill inte säga upp kritisk personal som gör det svårt att snabbt komma upp på banan igen.

Unionen spår därför att arbetslösheten kommer att ligga kvar på nuvarande nivå till och med första kvartalet 2021, och därefter gradvis sjunka.

– Systemet med korttidsarbete gör också att företagen kan behålla sin personal – under förutsättning att förlängningen nu snabbt kommer på plats, säger Katarina Lundahl.

 

Comments are closed.