Därför gjorde vi en studieresa till Kina
Nyhet 13 December, 2018

Därför gjorde vi en studieresa till Kina

Av: Unionen Opinion

– Nyligen gjorde några av Unionens utredare en studieresa till Kina. Anledningen är att förbundet just nu tar fram en ägarpolitik, och en viktig del av den handlar om kinesiskt ägande, som är en högaktuell fråga för den svenska arbetsmarknaden och den globala ekonomin och därmed Unionens medlemmar, säger Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef.

Ehrenberg berättar vidare att det ingår i sektionens arbete att då och då resa internationellt och inhämta kunskap och inspiration som sen leder till politikutveckling.

I Kina var sammanlagt sex personer och anledningen till att vi var så många var att vi studerande en brett område. Det handlar till exempel om globalisering, mänskliga och fackliga rättigheter, svenska företags verksamheter i Kina, landets satsningar på handel och digitalisering och ökat kinesiskt  ägande i utlandet. I fokus stod en rad studiebesök.

Vi träffade bland annat H&M och en barnrättsorganisation som arbetar mot barnarbete, ILO. Vi träffade ett antal kinesiska företag liksom en organisation som bevakar fackliga rättigheter i Kina. Vi fick med oss en mängd kunskap som nu kommer att leda till en större förståelse av Kinas roll i världsekonomin och konkret politikutveckling. Den kommer i sin tur leda till att Unionen blir en ännu skarpare aktör när vi ska bevaka medlemmarnas intressen gentemot arbetsgivarna, regeringen och EU, säger Henrik Ehrenberg.

– Det hela handlar om att bevaka och ständigt bidra till förbättringar för Unionens medlemmars arbetsliv och möjligheterna till fler och bättre jobb i Sverige, avslutar Ehrenberg.

Comments are closed.