Därför är det bråttom för en ny regering att säkra kompetensförsörjningen
Nyhet 9 Oktober, 2018

Därför är det bråttom för en ny regering att säkra kompetensförsörjningen

Av: Unionen Opinion

Närmare hälften av landets privata tjänstemän behöver vidareutbildning som den inte kan få från sin arbetsgivare. Hälften av dem behöver utbildningen redan inom tre år, enligt siffror som Unionen har låtit Novus ta fram. Samtidigt vet vi att hindren för kompetensutveckling är många

 – Arbetslivet förändras i snabb takt och det kräver att man hela tiden uppdaterar sin kompetens. Därför måste  det bli fler utbildningsplatser på högskolor och universitet som är anpassade till yrkesverksammas villkor och behov säger Unionens samhällspolitiske chef Henrik Ehrenberg.

Ehrenberg efterlyser också resurser till högskolan för att utföra validering av yrkeskompetens samtidigt som studiemedelssystemet reformeras.

– Att få möjlighet att utveckla sin kompetens är den verkliga tryggheten i arbetslivet.