Dämpad tillväxt efter rekordår, och positiva signaler i omvärlden
Ekonomi 14 November, 2019

Dämpad tillväxt efter rekordår, och positiva signaler i omvärlden

Av: Unionen Opinion

– Det finns ingenting som talar för att vi borde ha lägre löneökningstakt än vad vi fick i förra avtalsrörelsen, om man tittar på långsiktiga faktorer som svensk konkurrenskraft och kostnadsläget i Sverige.

Det säger Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen, i samband med att fackförbundets konjunkturrapport presenteras. Enligt prognosen förväntas svensk ekonomi växa med 1,4 procent under 2019. Det är en avmattning jämfört med 2018.

– Det har gått väldigt bra för svensk industri i år, trots osäkerheten i omvärlden och en lägre global konjunkturtillväxt, fortsätter Katarina Lundahl. Svensk export och till viss del svensk industri är tillväxtmotorn i år, medan det kraftigt minskande bostadsbyggandet är ett rejält sänke för svensk ekonomi. Nedgången är störst i Stockholmsregionen, och det är förstås också bekymmersamt på flera sätt. Här finns jobben, men bostäderna saknas. Det är ett stort problem både för företagen som inte kan hitta rätt kompetens, och för våra medlemmar och alla andra som har svårt att hitta bostad.

En viktig del av konjunkturrapporten är Branschbarometern, där Unionens fackklubbar bedömer utsikterna för det egna företaget under kommande halvår.

– Även om orderingången går ner i delar av industrin, ser klubbarna att företagen står starka. De fortsätter att ha god lönsamhet och väntas växla upp investeringarna i bland annat forskning och utveckling, säger Katarina Lundahl. Och den här bilden stämmer väl med vad börs-vd:arna sa när de presenterade sina rapporter för tredje kvartalet.

Ett tredje glädjeämne är flera positiva signaler i världsekonomin inför nästa år. Kurvor som pekat nedåt börja nu snarare ta formen av metkrokar, och vända upp igen. Det gäller flera olika konjunkturkurvor och indikatorer som t ex globalt inköpschefsindex.

– Vi ser också att hjulen kommer snurra lite snabbare framöver eftersom amerikanska centralbanken har sänkt räntan, säger Katarina Lundahl. USA och Kina verkar komma framåt i handelsdiskussionerna, och risken för att Storbritannien kraschar ut ur EU har minskat. Sammantaget gör det att även om vi tror på en lite svagare utveckling i industrin nästa år, så tror vi att det snart kommer att vända igen.

Så vad innebär det här för den kommande avtalsrörelsen?
– Det korta svaret är: ingenting, svarar Katarina Lundahl bestämt. Konjunkturen ska inte ska spela särskilt stor roll i en avtalsrörelse. Det svänger lite upp och ner, och utvecklingen är inte alltid så lätt att förutspå. Då kan det lätt bli slumpen som styr vad det blir för löneökningstakt – om man råkar förhandla när det går bra eller när det går lite mindre bra.

– Det är bättre att lönerna är stabila över tid och inte svänger upp och ned med konjunkturen. Oavsett vad man tänker och tror om konjunkturen just nu, ska löneökningstakten ta sikte på vad företagen kan bära i ett långsiktigt perspektiv. Det är Unionens bestämda uppfattning, och det kommer vi att ta med oss även i kommande avtalsrörelse, avslutar Katarina Lundahl.

 

Här hittar du konjunkturrapporten.