Civilsamhället behöver professionaliseras i vissa delar för att klara konkurrenskraften
Organisationer & föreningar 8 Februari, 2018

Civilsamhället behöver professionaliseras i vissa delar för att klara konkurrenskraften

Av: Unionen Opinion

Ideell Arenas LedarskapsArena, som är en konferens för ledare i civilsamhället, hölls en workshop om civilsamhällets utveckling. En panel inledde och svarade och inspirerade till olika frågeställningar som sedan deltagarna tog med sig i små och snabba grupparbeten. Unionen förbundsordförande Martin Linder var en av deltagarna i panelen.

Hela workshopen handlade övergripande om konkurrens mellan civilsamhället/näringsliv, kompetens- och valideringsfrågor och om professionalisering i stort.

En fråga var om civilsamhället klarar att konkurrera om kompetensen på arbetsmarknaden?

Martin Linder svarade:

– Det gäller för arbetsgivaren att hitta balansen mellan att driva ett ideellt uppdrag och samtidigt vara en professionell arbetsgivare som utvecklar personalen. Klarar man det, klarar man också konkurrensen om arbetskraften. Dessutom är kompetensutveckling a och o i alla branscher, inte minst inom civilsamhället, dels för individen men också för branschens konkurrenskraft i stort.

Frågan om om engagerade medarbetare, som är vanligt inom civilsamhället, nämndes också. Martin utvecklade.

– Gränsdragningar mellan att brinna för jobbet och att vara anställd uttrycker många av Unionens medlemmar svårigheter kring i civilsamhället. Här är det viktigt att arbetsgivaren har rätt arbetsgivarkunskaper. 

Hösten 2016 presenterade Unionen rapporten rapporten “Anställd i civilsamhället – ett kall eller vanligt kneg” som bland annat visar på skillnaden mellan hur anställda tjänstemän i civilsamhället har det jämfört med övriga i näringslivet.

Kompetens var givetvis ett återkommande samtalsämne, som alltid. 

Martin Linder:

– Unionens medlemmar saknar generellt strategisk plan för kompetensutveckling. Vi ser att företagen måste investera i kompetensutveckling på lång sikt. Och vi tror på kollektiva finansieringslösningar så att företagen vågar satsa pengar på kompetensutveckling.

– It’s better to train them and get them to leave than not train them and get them to stay.

Martin avslutade sin medverkan genom att bemöta frasen “men tänk om medarbetaren får kompetensutveckling och sen byter jobb” med ett citat som ibland hörs i kompetenssammanhang.

– It’s better to train them and get them to leave than not train them and get them to stay.

Övriga medverkande var: Helene Bergstedt, Trygghetsrådet TRS, Torsten Friberg, Förbundsordförande Arbetsgivaralliansen, Hannah Kroksson, LSU – Sveriges ungdomsorganisationer, Monica Lysholm, IDEA, Per Nilsson, Ersta Sköndal Bräcke högskola samt Ann-Charlotte Eriksson, Ledarinstitutet, som också ledde samtalet.

Deltagarna på workshopen svarar på frågan “Kan civilsamhället konkurrera om arbetskraften och vara en attraktiv arbetsgivare?”. Rosa lapp står för JA och lila lapp för NEJ.

 

Comments are closed.