Civilsamhället behöver långsiktigt stöd – Unionen tycker till
Organisationer & föreningar 18 September, 2018

Civilsamhället behöver långsiktigt stöd – Unionen tycker till

Av: Unionen Opinion

Idag är sista dag att lämna remissvar till utredningen “Långsiktigt stöd till det civila samhället ID-nummer: Ds 2018:13”

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

Eftersom Unionen verkar i civilsamhället har vi också varit remissinstans i till kommande utredningen “Långsiktigt stöd till det civila samhället ID-nummer: Ds 2018:13”.

Långsiktighet i finanisieringen är en förutsättning för bland annat bra arbetsmiljö och tryggare anställningar

Offentliga medel utgör den största inkomsten för många organisationer i civilsamhället. Utformningen av de offentliga medel som tilldelas civilsamhället har en påverkan på anställningsvillkoren och arbetsmiljön, särskilt i de mindre organisationerna med 1-4 anställda och ungdomsorganisationer.

”Projektifieringen” av civilsamhället- där organisationer får kortsiktiga och projektbaserade medel leder till kortsiktiga och projektbaserade anställningar i många organisationer.

Sent besked om bidrag samt att dessa inte följer inflationen och kollektivavtalen är också en del av den otydlighet och otrygghet som dagens bidragssystem skapar.

Utredningens uppdrag har varit att göra en bedömning av det nuvarande bidragssystemet och ge förslag på hur de statliga bidragen ska bli just långsiktiga, förutsägbara och enhetliga.

Unionen välkomnar utredningen och skickar med följande åsikter:

  • Unionen anser att långsiktighet i finansiering leder till större självständighet för civilsamhällets organisationer.
  • Unionen vill se fler och längre organisationsbidrag som uppmuntrar och leder till ökad ekonomisk självständighet.
  • Unionen anser att Staten har stora möjligheter att skapa trygga arbetsplatser i civilsamhället genom att erhålla fler långsiktiga och förutsägbara organisationsbidrag.
  • Unionen anser att det är dags att erkänna de anställda i civilsamhället som dagligen med sitt engagemang och kompetens bidrar till civilsamhällets professionalisering.
  • Unionen vill också att bidragssystem genom en indexreglering av bidragen erkänner den växande gruppen av anställda i civilsamhället. Det ska gå att få en löneutveckling enligt den svenska modellen även i civilsamhället.

Läs remissvaret i sin helhet här.

Comments are closed.