Civilsamhället behöver långsiktig finansiering
Organisationer och föreningar 18 Oktober, 2017

Civilsamhället behöver långsiktig finansiering

Av: Unionen Opinion

Regeringen berättade 17 oktober att de uppdrar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) att genomföra förberedelser av fördelning av stöd i samband med de allmänna valen 2018 och Europaparlamentsvalet 2019.

Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef, vad tycker Unionen om det?

– Civilsamhället är en förutsättning för ett fungerande och demokratiskt samhälle, en funktion som kanaliserar människor intressen och sociala behov. Vi i Unionen tycker att det är bra att regeringen ser civila samhällets bidrag att bygga ett demokratiskt samhälle.

MUCF får som högst använda 500 000 kronor till uppdraget. Vad innebär det?

– Vi hade hellre sett att det fanns en långsiktighet i finansieringen. Civilsamhället har ju ett lika viktigt demokratiuppdrag året runt oavsett om det är valår eller inte. Men självklart är det bättre än ingenting.

Vad behöver politiken göra för att civilsamhället ska fungera på bästa sätt?

– Ett problem är just att finansieringen är kortsiktig och att det ofta är projekt som får stöd. Därför är det viktigt att regeringen och offentliga instanser aktivt verkar för att få ett stopp på projektifieringsproblematiken inom civilsamhället. Staten bör istället tillsätta en utredning om hur statligt stöd kan bidra till långsiktighet och kontinuerlighet inom civilsamhället. En sådan utredning är inte gjord och det skulle vi i Unionen väldigt gärna se.

Varför vill Unionen att staten tillsätter en utredning om hur statligt stöd kan bidra till långsiktighet och kontinuerlighet inom civilsamhälle?

– Unionen gav hösten 2016 ut rapporten Anställd i civilsamhället – ett kall eller vanligt kneg? som till största delen handlar om civilsamhället som arbetsgivare. Men en del av rapporten handlar också om finansieringen. Undersökningen visar att de delar av civilsamhället som inte har egna resurser och kapital ofta beroende av bidrag och donationer. Hela 63 procent svarade att deras organisations främsta inkomstkälla är offentliga medel. Men vilka som får ekonomiska medel och vilka krav på motprestation som ställs avgörs av politiska beslut som gynnar eller missgynnar delar av civilsamhället. Därför är det viktigt att civilsamhällets resurser är långsiktiga och hållbara för det kan leda till ökad självständighet på sikt.

Comments are closed.