Checklista – Så kan du lyfta klimatfrågan
Klimat och miljö 27 September, 2019

Checklista – Så kan du lyfta klimatfrågan

Av: Unionen Opinion

Hur kan du lyfta klimatfrågan på din arbetsplats, för att pusha ditt företag till att göra lite mer? Här är våra tips. 

Varför: Den viktigaste punkten i Parisavtalet är att hålla den globala uppvärmningen under två grader, men helst under 1,5 grader. Och riksdagen har beslutat att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Klimatet påverkas mycket av produktionsprocesser, råvaror, transportmedel och teknik som används i tillverkningen av varor och tjänster. Det är frågor som främst näringslivet har det yttersta ansvaret för. Men eftersom klimatomställningen påverkar framtidens arbetsmarknad, är det självklart att vi som fack och våra fackliga representanter intresserar sig för frågan. Vi kan vara en samtalspart och pådrivare för förändring.

Hur: När du som fackligt förtroendevald vill ta upp dialogen om klimat är det bra att börja med organisationens eget arbete med att minska sitt klimatavtryck. Nästa steg är att titta på den klimatpåverkan verksamheten har i produktionen av produkter och tjänster. Det är lite mer komplext, men det är främst där klimatomställningen kommer att ske.

 

Det interna arbetet

 I de flesta organisationer har fastigheter och resande störst påverkan på klimatet. Hur ser det ut hos er?

 1. Har din arbetsplats en miljöanpassad resepolicy, som hjälper till med att minska utsläppen?
 2. Har ni en upphandlings- och/eller inköpspolicy som tar upp klimatkriterier? Följer man upp den? Hur? Det är vanligt att använda standarder och certifieringar såsom ISO20400 som en vägledning för hållbar upphandling samt TCO certified för IT-produkter.
 3. Har ni en tjänstebilspolicy som tar hänsyn till klimatet?
 4. Klimatkompenserar organisationen? För vad?
 5. Vilken typ av elavtal har din arbetsplats? Har ni grön el?
 6. Är kontorsbyggnaderna certifierade? Exempel på certifieringar är BREEAM, LEED, HQE, GreenBuilding och Miljöbyggnad.
 7. Försöker arbetsgivaren arrangera hållbara event, seminarier och konferenser? Finns det riktlinjer för detta?

 

 

Miljö- och klimatfrågor relaterade till verksamheten

Vilka klimatutmaningar verksamheter har skiftar från bransch till bransch. I er hållbarhetsrapport ska det framgå vilka hållbarhetsmål man har valt att fokusera på och varför.

 1. Finns en tydlig målsättning och handlingsplaner för hur man ska begränsa verksamhetens klimatpåverkan i hållbarhetspolicyn eller -strategin?
 2. Refererar man till Agenda 2030 mål 13, som handlar om att bekämpa klimatförändringar, i sin hållbarhetsstrategi?
  Unionen vill att företagen även ska arbeta med mål 8, som handlar om hållbar tillväxt och anständiga arbetsvillkor. Vi ser det som en förutsättning för att klara klimatomställningen. Vi kallar det en rättvis omställning[1]
 3. Vilka miljöcertifieringar har organisationen? Miljödiplomering är bättre lämpad för mindre verksamheter. För större verksamheter är ISO-certifiering, som ISO140001, ofta ett naturligt steg. Även ISO14008 Environmental Impacts and Related Environmental Aspects, som ger riktlinjer för att mäta kostnaderna för miljö- och klimatpåverkan, är intressanta.
 4. Är organisationen med i något av följande initiativ? Andra? Bland klimatinitiativ finns Hagainitiativet, Fossilfritt Sverige, Circular Sweden, och Science Based Targets Initiative.
 5. Hur beräknar organisationen sina koldioxidutsläpp? Det kan göras exempelvis med CDP (fd Carbon Disclosure Project), Greenhouse Gas Protocol, Carbon footprint.
 6. Vad gör organisationen för att engagera den egna personalen, de anställdas valda representanter, leverantörer och kunder i klimatarbetet?
 7. Engagerar företaget sig i bredare dialog om klimatfrågor? Det kan ske exempelvis genom samarbete med civilsamhällesorganisationer eller forskare med fokus på miljö- och klimatfrågor

[1] En rättvis omställning betyder arbetstillfällen som är resurssnåla med låg miljöpåverkan, har god arbetsmiljö under schysta villkor och en rimlig lön. En förutsättning är samverkan med fackliga organisationer. l. https://www.ituc-just-transition-centre