Checklista jämn könsfördelning bland chefer
Jämställdhet 9 Januari, 2018

Checklista jämn könsfördelning bland chefer

Av: Unionen Opinion

Här är 11 enkla steg till jämn könsfördelning bland chefer, så att kön inte avgör din karriär. Unionens expert Peter Tai Christensen lyfter de viktigaste framgångsfaktorerna. Hur många check får ditt jobb?

 1. Rekryteringspolicyn hjälper. Här finns en rekryteringspolicy som uttalat förväntas leda till en jämnare könsfördelning.

 2. Utbildning erbjuds. De som deltar i arbetet med rekrytering erbjuds utbildning i jämställd och kompetensbaserad rekrytering.

 3. Varning för könsstereotyper. Kravprofiler ses över ur jämställdhetssynvinkel för att undvika könsstereotyper.

 4. Genomtänkt annonsering. Lediga jobb annonseras på ett sätt som gör det möjligt för många att söka tjänsten.

 5. Lyft underrepresentarade. Här uppmanas personer av underrepresenterade kön särskilt att söka utannonserade tjänster.

 6. Likvärdig bedömning. Här bedöms kompetensutvecklingsbehov likvärdigt för alla anställda oberoende av kön.

 7. Jämställd pepp. Här uppmanas kvinnor i lika stor utsträckning som män att bli chefer.

 8. Förälder + chef=sant. Här är ett aktivt föräldraskap inte ett hinder för chefsskap.

 9. Ledare tar ansvar. Chefer och företagsledning tar i ord och handling ansvar för frågan om en jämn könsfördelning i olika typer av arbeten och i ledande positioner.

 10. Nära till nätverk. Vid behov finns tillgång till mentorskap och nätverk för att främja jämställda karriärvägar.

 11. Chefsambitioner lyfts fram. Medarbetarna har individuella utvecklingsplaner där frågan om eventuella chefsambitioner tas upp.

 

Möt Anna som jobbar som chef och berättar hur hon lyckats i karriären: https://unionenopinion.se/nyheter/anna-gjorde-succe-som-chef-over-komiker

Läs mer om mångfald på jobbet här: https://www.unionen.se/filer/rapport/mera-mangfald-unionens-mangfaldsrapport-2017