Checklista föräldravänligt arbetsliv
Jämställdhet 9 Januari, 2018

Checklista föräldravänligt arbetsliv

Av: Unionen Opinion

Här är 11 enkla steg till en föräldravänlig arbetsplats. Unionens expert Peter Tai Christensen lyfter de viktigaste framgångsfaktorerna. Hur många check får ditt jobb?

 1. Inflytande över arbetstiden. För att få livspusslet att gå ihop behöver medarbetare med barn kunna påverka när de jobbar.

 2. Vettiga mötestider. Möten läggs på tider som möjliggör hämtning eller lämning på förskola eller skola och fritids.

 3. Jobba där du gör det bäst. På ett föräldravänligt jobb har du möjlighet att kunna påverka var du jobbar, som hemifrån.

 4. Chefen som förebild. Här föregår de chefer som har barn med gott exempel genom att tex vabba eller vara föräldravänliga. Chefen lever som hen lär.

 5. Information och framförhållning. Det bedrivs ett aktivt arbete för ett föräldravänligt arbetsliv. Exempelvis överlämningssamtal vid föräldraledighet, föräldralön och löneutfyllnad vid vab.

 6. Mail- och mobilpolicy. Här finns tydlighet kring förväntningar och möjligheter, tex vilken tid medarbetare förväntas vara tillgängliga för jobbet och vilka möjligheter till distansarbete som finns.

 7. Uppmuntran till föräldraledighet. När medarbetare, oavsett kön, ska bli föräldrar signalerar arbets givaren att det är en självklarhet att vara föräldraledig.

 8. Rekrytera utan att diskriminera. I en rekryteringsprocess avstår chefer från att fråga sådant som om en arbetssökande är gravid eller planerar att skaffa barn.

 9. Behandla föräldralediga som om de vore i tjänst i lönerevisionen. Självklart har gravida och föräldralediga samma rätt till löneutveckling och karriärmöjligheter som alla andra anställda.

 10. Kompetensutveckla föräldrar (också). Givetvis har småbarnsföräldrar samma tillgång till kompe- tensutveckling som alla andra anställda.

 11. Valbar vobb. Medarbetarna väljer själva om de vill vabba eller vobba (jobba hemifrån när ett barn är sjukt) och det finns rutiner för att hantera tillfällig, oplanerad frånvaro.

En särskild checklista avseende arbetet för att underlätta möjligheten att förena förvärvsarbete med föräldraskap finns på Unionens webbplats: https://www.unionen.se/rad-och-stod/checklista-foraldravanligt-arbetsliv


Läs mer om föräldravänligt arbetsliv:
https://www.unionen.se/filer/rapport/foraldravanligt-arbetsliv-2017