Checklista för en jämställd arbetsmiljö – fri från trakasserier
Jämställdhet 5 December, 2017

Checklista för en jämställd arbetsmiljö – fri från trakasserier

Av: Unionen Opinion

Ingen ska behöva utstå trakasserier eller diskriminering i arbetslivet. Här är 11 steg till en jämställd arbetsmiljö – fri från trakasserier. Har ni det inte så här på ditt jobb så vet ni vad ni ska förändra. Unionens expert Peter Tai Christensen lyfter de viktigaste framgångsfaktorerna. Hur många check får ditt jobb?

 1. Tydlig nolltolerans. På min arbetsplats finns en policy av vilken det framgår att det råder nolltolerans mot trakasserier och sexuella trakasserier.
 2. Ledningen har tydligt informerat alla på jobbet om vår policy mot trakasserier.
 3. Aktivt arbete. Här bedrivs ett aktivt och systematiskt arbete för att främja en jämställd och inkluderande arbetsmiljö.
 4. Hit ska du vända dig. Vi har rutiner för vilka man kan vända sig till ifall man upplever att man blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier.
 5. Utred direkt. Om arbetsgivaren som får kännedom om att en medarbetare kan ha utsatts för trakasserier eller sexuella trakasserier inleds en utredning av vad som har inträffat skyndsamt och arbetsgivaren vidtar de åtgärder som i förekommande fall behövs för att förhindra fortsatta trakasserier eller sexuella trakasserier.
 6. Utveckling och lärande. Här utbildas det om sexuella trakasserier i ledarskapskurser och fortbildning.
 7. Prata med chefen. Om något skulle inträffa uppmuntras medarbetarna att berätta för sin närmaste chef som är skyldig att agera. Om chefen trakasserar ska man prata med chefens chef eller HR-avdelningen. För den som känner att hen inte kan prata med sin arbetsgivare uppmuntras man att prata med sin fackklubb eller ringa facket.
 8. Jag får frågan. I medarbetarundersökningar eller arbetsmiljöenkäter blir jag tillfrågad om jag har känt mig utsatt för sexuella trakasserier på arbetsplatser.
 9. Uppförandekoden guidar. På min arbetsplats finns det en uppförandekod av vilken det framgår vad som är ett önskvärt och gångbart beteende på arbetsplatsen.
 10. Info på intranätet. På mitt företags intranät finns information om vad sexuella trakasserier är och tips om hur jag som medarbetare kan agera om jag upplever att jag utsätts för trakasserier eller sexuella trakasserier på jobbet.
 11. Företagshälsovård finns. Jag har möjlighet att gå till företagshälsovården och prata med någon om jag blir utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på jobbet.


Här hittar du vägledning kring diskriminering

https://www.unionen.se/rad-och-stod/om-likabehandling-och-diskriminering

 

Här hittar du information om vem som är ansvarig om någon blivit diskriminerad
https://www.unionen.se/rad-och-stod/ansvar-vid-trakasserier-och-diskriminering-pa-jobbet

 

Här hittar du råd om du känner dig utsatt för trakasserier:
https://www.unionen.se/rad-och-stod/rad-om-du-kanner-dig-trakasserad