Checklista: Dags för kompetensutveckling? Så här når du framgång!
Nyhet 23 Augusti, 2018

Checklista: Dags för kompetensutveckling? Så här når du framgång!

Av: Unionen Opinion

Tack vare kollektivavtalen finns det bra överenskommelser när det är dags för kompetensutveckling. Avtalen kan se lite olika ut men där brukar framgå att alla medarbetare har såväl rätt till som eget ansvar för att kontinuerligt utvecklas i arbetet. Arbetsgivaren ska skapa förutsättningar för detta. För att kompetensutveckling ska vara möjlig krävs att goda förutsättningar finns vad gäller till exempel arbetsorganisation, ledarskap och teknik. Utformningen av kompetensutvecklingen är en ledningsuppgift. Planer för kompetensutveckling utformas och följs upp kontinuerligt med hänsyn till konkurrens- och omvärldssituationen. Med kompetensutveckling menas alla åtgärder som bidrar till att öka en eller flera delar av individernas kompetens.

Men för att avtalstexten ska fungera i praktiken hänger mycket på arbetsgivaren, och på hur hen organiserar och integrerar kompetensutveckling i övrigt strategiskt arbete. För att det ska bli relevant kompetensutveckling, som kommer både medarbetaren och verksamheten till nytta, behöver ledningen inkludera arbetstagare i hela kompetensutvecklingsprocessen, från planering till genomförande och implementering. Arbetsgivare behöver se kompetensutveckling som lika självklart som annan verksamhet, och jobba systematiskt med det.

Att producera kompetens bör anses lika viktigt som att producera produktion, för utan kompetens finns det risk att produktionen stannar av.

Ibland kan problem uppstå när avtalen ska bli verklighet. Oftast när det inte finns en kompetensstrategi och systematik. I en stressig vardag tänker man ofta kortsiktigt och släcker bränder.  De förväntningar Unionen har på arbetsgivarna är att de organiserar verksamheten så att kompetensutvecklingsavtalen fungerar i praktiken. Sedan måste kompetenserna integreras och användas i praktiken i verksamheten.

Här är framgångsfaktorer som forskarna har identifierat för att företag ska lyckas med kompetensutveckling:

  • Att det finns ett yttre förändringstryck i form av konkurrens, kundkrav och snabb teknisk utveckling
  • Att ledningen ser kompetensutveckling som ett effektivt och legitimt sätt att hantera problem och utmaningar.
  • Att det finns en koppling mellan företagets affärsidé/verksamhetsidé och de satsningar som genomförs.
  • Att det finns tillräckligt med tid för kompetensutveckling, och att tiden används klokt
  • Att medarbetare har en hög delaktighet
  • Att det finns en stark facklig närvaro och medverkan
  • Att ledningen skapar ett stödjande och utvecklingsinriktat klimat.
  • Att medarbetarna är motiverade, och att sådan motivation främjas.
  • Att kompetensutvecklingen är inriktad på att utveckla både individen och organisationen.