Britt-Maries 7 tips för en mindre stressig vardag
Jobbstress 27 Maj, 2021

Britt-Maries 7 tips för en mindre stressig vardag

Av: Unionen Opinion

– Framförallt, underskatta inte vad en kort fikapaus kan göra. Särskilt nu, när många sitter uppkopplade i långa teamsmöten, är det extra viktig att resa sig från datorn och ta en paus, säger Britt-Marie Bäckström, vice ordförande i Unionenklubben och huvudarbetsmiljöombud på Orkla.

­- Jag har jobbat i många år och har sett vad följderna blir om man inte får ordentlig återhämtning mellan varven, varnar Britt-Marie.

Det finns många faktorer som göra att människor känner sig stressade och behöver pausa. För hög arbetsbelastning, arbetstider som är påfrestande och otydligt ledarskap är några exempel.

Fyra av tio tjänstemän uppger i en underökning från Kantar/Sifo att deras arbetssituation under pandemin skulle kunna medföra en risk för fysisk eller psykisk ohälsa på sikt.

Främsta anledningarna är minskad social kontakt, sämre fysisk arbetsmiljö och minskad fysisk aktivitet samt en ökad stress och arbetsbelastning.

Men det går att göra något åt det här.

Risk för ohälsa är en arbetsmiljöfråga och du har därmed rättigheter. Din arbetsmiljö är arbetsgivarens ansvar, tydligt reglerat i bland annat lag och föreskrifter. Men även du som individ kan bidra.

Britt-Marie Bäckström och Unionens 7 tips för en mindre stressig arbetsvardag

  1. Kom ihåg vem som bär huvudansvaret. Uppmärksamma din arbetsgivare på att hen har ett stort ansvar för arbetsmiljön och behöver samverka med arbetstagarna för att arbetsmiljön ska bli bra. Till exempel finns sedan våren 2016 föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) som bland annat preciserar vad arbetsgivaren ska göra för att förebygga ohälsosam arbetsbelastning. OSA-föreskrifterna har utfärdats av arbetsmiljöverket med stöd av arbetsmiljölagen och är lika bindande som en lag.  Föreskrifterna bygger på forskning och handlar om att man ska bygga vidare på det positiva i arbetsmiljön och skapa balans mellan krav och resurser. Chefer har en nyckelroll i arbetet och ska också ha förutsättningar för arbetet. Prata med din chef, och uppmärksamma hen på OSA-checklistan för chefer som du hittar här.
  2. Bidra till en mail- och mobilpolicy. Du har rätt till en ostörd fritid. Modern teknik gör att många av oss kan jobba nästan precis när och var vi vill. Men det innebär inte att du ska vara jour dygnet runt, veckans alla dagar. För att arbete utanför arbetsplatsen ska fungera är det viktigt att det finns en tydlighet i vad som förväntas både från arbetsgivare och från kollegor. Föreslå att ni gemensamt på arbetsplatsen tar fram en mail- och mobilpolicy som tydliggör när man förväntas vara tillgänglig på mailen och jobbtelefonen.
  3. Har du en för lång att-göra-lista? Arbetsgivaren ska se till att din arbetsbelastning är rimlig och inte kan leda till ohälsa. Konkret kan det innebära att din chef tydliggör prioriteringsordningen, att du får varierande arbetsuppgifter, att chefen ser över arbetssättet och säkerställer att det finns tid för återhämtning.
  4. Be om tydlighet. Din chef ska se till att du känner till vilka arbetsuppgifter som ska utföras och vilka resultat som ska uppnås med arbetet.
  5. Schemalägg tid för återhämtning.Om du märker att den där tiden då du skulle ta ett break och återhämta dig inte dyker upp av sig själv – blocka tid för återhämtning. Det kan handla om att verkligen pausa på lunchen – inte ha ett teamsmöte.
  6. Vad är det värsta som kan hända? När du känner stressen gripa tag i dig och du prioriterar bort alla pauser kan du fråga dig själv vad som är det värsta som kan hända. Ofta hjälper det att ta ett steg tillbaka och få lite distans till jobbet. Men sedan är det kanske dags att prata med din chef.
  7. Våga prata med andra. Friska arbetsplatser kännetecknas bland annat av delaktighet, tydlighet, stöd, variation och inflytande över arbete och arbetstid. Känslan av stress å andra sidan, hänger ihop med kraven, vilken kontroll över situationen man upplever och stödet från omgivningen. Det är viktigt att våga prata om stress. Stress är en organisatorisk fråga och ska inte bara tacklas som ett individproblem. Om du känner att ingen lyssnar så kan du prata med ditt arbetsmiljöombud.

 

Här kan du läsa hela OSA: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo-afs-20154/?hl=osa

Läs mer på Prevents hemsida. www.prevent.se