Bygg- och fastighetsbranschen skriker efter kompetens
Bygg & fastighet 21 December, 2017

Bygg- och fastighetsbranschen skriker efter kompetens

Av: Unionen Opinion

Regeringens mål för att lösa den akuta bostadskrisen är att det ska byggas minst 250 000 nya bostäder fram till år 2020. Fem år senare skulle det, enligt Boverket, behövas ytterligare 450 000. Samtidigt finns det en utbredd kompetensbrist i byggbranschen, som bromsar in den nödvändiga utvecklingen.

En undersökning bland Unionens klubbar visar att i 30 procent av företagen är bristen på arbetskraft med rätt kompetens ett hinder för att företaget ska kunna utöka sin verksamhet. En allvarlig situation för företagen som också riskerar att leda till en större press på de redan anställda och kan på sikt innebära en sämre psykosocial arbetsmiljö. Om arbetskraftsbristen dessutom leder till att det byggs färre bostäder så kan det få effekt för företagens möjlighet att rekrytera.

Arbetskraftsinvandring – en dellösning

För att möta kompetensbehovet på kort sikt är arbetskraftsinvandringen viktig men inte någon universallösning. Det krävs ett bredare paket för att komma tillrätta med kompetensbristen. Ett första steg till lösning är att utveckla befintligt anställda. Arbetsgivarna behöver ha en strategi för en långsiktig uppgradering av kompetensen på företaget. Samtidigt måste utbildningssystemet se till att leverera spetskompetens till bygg- och fastighetsföretagen och som kan erbjuda yrkesarbetande en möjlighet att återkomma till utbildning under hela yrkeslivet. Läs Unionens debattartikel om arbetskraftsinvandring i DN.

Kontinuerlig kompetenspåfyllnad är nyckeln

Utbildningssystemet behöver bli mer flexibelt och matchningen på arbetsmarknaden måste fungera väl. I en undersökning som Svenskt Näringsliv gjort svarar 40 procent av de tillfrågade företagen att kompetensbrist är det största hindret för tillväxt.

Byggandet fortsätter öka och företagen fortsätter jaga rätt kompetens. Det krävs ett helhetsgrepp och ansvarstagande från alla berörda parter. Individen behöver få möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling – både via utbildningssystemet och genom arbetsgivaren.

 

Comments are closed.