Bussföretaget som kör med pride!
HBTQ-priset 2019 30 Juli, 2019

Bussföretaget som kör med pride!

Av: Unionen Opinion

Bussföretaget Nobina vinner Unionens hbtq-pris 2019 – för sitt sätt att våga se fördomar och ta frågan ner i minsta detalj. På Nobina får man exempelvis själv välja om man vill ha byxor eller kjol, oavsett kön.

–  Vi är oerhört glada för priset, det är ett kvitto på att vi lever våra värderingar. Men allra roligast är det att kunna säga till vår personal att ”ni gör ett fantastiskt jobb”, säger Jenny Lundmark, HR-direktör för Nobinakoncernen.

Nobina är inte främmande för mångfald. Företaget har cirka 7000 medarbetare i Sverige från olika kulturer. Ja, på vissa depåer pratar man upp till 100 språk. Men mångfald handlar inte bara om olika kulturell bakgrund, utan även om ålder, sexuell läggning, könsidentitet etcetera.

–  Vi tror på mångfald, det är både en rättvisefråga och bra för affärerna, och vill ha ett klimat där alla är välkomna. Man ska få vara i sin fulla glory även jobbet. Kan man inte vara sig själv så begränsas man, och då får vi ju inte tillgång till personens fulla potential, säger hon och tillägger:

–  Vi har märkt att fler medarbetare är öppet gay eller trans nu mot för tio år sedan. Jag tänker att det är ett gott tecken på att fler vågar.

Att man har valt att lyfta hbtq-frågan har även att göra med att man vill bemöta sina kunder på bästa sätt.

–  Vi kör ju buss, och alla som går ombord ska kunna känna sig trygga, säkra och välkomna.

Det här innebär inte att mångfald är lätt. Nej, här uppstår såväl kulturkrockar i fikarummen som frågetecken kring personer som vill byta kön.

–  En av de saker som tjänat oss är att inse att fördomar finns. Fördomar florerar i samhället, och företag är uppbyggda av människor, så fördomar finns även hos oss. Det måste man komma till ro med. Däremot har det successivt blivit tydligare för våra medarbetare vilka beteenden som inte accepteras, att vi menar allvar med vår nolltolerans mot diskriminering.

Nobina har bland annat haft en inkluderingsutbildning, man har en mångfaldsbok och ett mångfaldsspel, där spelarna har gruppdiskussioner kring fingerade situationer; hur skulle du tänka och agera här?

–  Spelet gör att vi kan prata om svåra saker på ett lättsamt sätt.

På företaget finns flera medarbetare som är transvestiter eller genomgår könskorrigering, och Nobinas värderingar ger riktlinjer för hur det ska hanteras.

– Vi uppmuntrar till att välja nyfikenhet istället för rädsla när man möter något som känns annorlunda. I rädslan frodas misstänksamhet och fördomar, medan nyfikenhet leder till större förståelse.

Det är lätt hänt att värderingar stannar vid att vara fint formulerade ord, men här har man vaskat ner dem i vardagen, de är verklighet på detaljnivå. Ett exempel är deras klädpolicy, som inte bara tillåter hijab, utan där du även har möjlighet att välja mellan kjol och byxor, oavsett biologiskt kön.

– Självklart ska anställda få välja det själva. Jag kan ju inte bestämma din könsidentitet, säger Jenny Lundmark.

Comments are closed.