Brexit på menyn
Nyhet 7 Juli, 2017

Brexit på menyn

Av: Unionen Opinion

Hur kommer företagen att påverkas av Brexit? Vad kommer att hända med jobben? Finns det några positiva effekter för Sverige? Dessa och många andra frågor diskuterades med SAAB, Skanska och Kommerskollegium vid en lunch i Unionens trädgård under Almedalen.

Storbritannien är en viktig exportmarknad för många svenska regioner. Det brittiska utträdet kan kosta både jobb och utebliven tillväxt i Sverige.

Det är centralt för Unionens medlemmar att Sveriges regering bidrar till en mjuk Brexit som innebär så få försämringar som möjligt för berörda företag och dess anställda samtidigt som det är viktigt att markera att ett utträde inte sker helt ostraffat. Att motverka att fler länder följer Storbritannien ut ur EU är lika viktigt.

– Brexit kommer att påverka många svenska företag och därmed också jobben. Dock vet vi inte ännu riktigt hur, sa Peter Hellberg Unionens 1:e vice ordförande.

Just ovissheten var utgångspunkten för samtalet. Det finns många frågetecken som Unionen tillsammans med arbetsgivarna successivt behöver beta av. Som fackförbund ska Unionen skydda den öppna handeln och den fria rörligheten, samtidigt som de grundläggande skydd som finns mot social dumping och för rättigheter inte får gå förlorade.

– Det är viktigt att ha en kontinuerlig dialog med företagen, politiken och andra experter. Vi måste vara så förberedda vi bara kan och därför följa utvecklingen noga.

Unionens bevakning och analys av Brexit effekter fortsätter. Fler dialoger med alla som kan bidra till vårt arbete fortsätter efter sommaren.

På bilden: Henrik Isakson, ämnesråd Kommerskollegium, Peter Hellberg, 1:e vice ordförande Unionen, Ann-Kristin Adolfsson, strategidirektör SAAB, Philippe Fernström, Public Affairs Manager Unionen, Alexandra Stråberg, Head of Research & Analysis Skanska.

Foto: Thomas Gedminas

Comments are closed.