Bostadsbrist stoppar karriären för unga vuxna
Nyhet 6 September, 2019

Bostadsbrist stoppar karriären för unga vuxna

Av: Unionen Opinion

En av fyra yngre tjänstemän har låtit bli att söka ett jobb för att det är för svårt att hitta bostad på den nya orten. Och bland dem som tjänar mindre än 30 000 kr har så många som var tredje avstått av bostadsskäl. En av tjugo i undersökningen har någon gång tackat nej till ett jobb på grund av bostadsbrist.

Det visar en ny undersökning från Unionen. Tjänstemän i åldrarna 18–36 år som jobbar i privat sektor har svarat på frågor om bostäder.

Inte oväntat är problemet störst i storstäderna, och särskilt i Stockholm.

– Risken är uppenbar att unga vuxna inte kommer vidare i karriären. Det drabbar individen, men det men gör också att företagen i Stockholmsregionen går miste om viktig kompetens och att tillväxten hämmas. Det är hög tid att politikerna prioritera att lösa problemen på bostadsmarknaden, säger Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen.

Bristen på hyresrätter gör att den som vill flytta till jobben i Stockholm ofta måste köpa en bostad. Något som är svårt för unga och nyutexaminerade, när priserna är höga och kreditreglerna stränga. Hälften av alla unga tjänstemän som köpt bostad har fått ekonomisk hjälp av familj eller närstående. Andelen är ännu högre i storstadsregionerna. Värst är det i Stockholm där 65 fått hjälp av närstående.

– Möjligheten att få jobb och bostad kan inte vara beroende av föräldrarnas ekonomi. Det behövs fler billiga bostäder som unga har råd med, säger Katarina Lundahl.

 

Unionens förslag för att fler unga ska kunna hitta bostad:

  • Bygg billigare.
  • Se över kreditrestriktionerna.
  • Sänk kravet på kontantinsats för unga som har ett bosparande.
  • Mer flexibel inställning till unga hyresgäster – slopa kravet på fastanställning.


Unga tjänstemän 2019: arbetslivet och bostäder

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Syftet med undersökningen är att få en bild av hur tjänstemän 36 år eller yngre ser på sitt arbetsliv kopplat till bostad. Antalet respondenter: 1017. Deltagarfrekvensen är 59 procent.