Balans i arbetslivet – Otillräckligheten knackar på
Arbetsmiljö 27 Maj, 2021

Balans i arbetslivet – Otillräckligheten knackar på

Av: Unionen Opinion

Ska bara kolla läget i inkorgen. Bara ta det här samtalet och snabbt gå igenom morgondagens möte. Lunchraster och pauser som uteblir när jobbet inte låter sig släppas. Borde ta en promenad och vara bättre. Jobbet finns med vid middagsbordet och när lampan släcks på kvällen. Otillräckligheten knackar på.

Unionens årliga undersökning Arbetsmiljöbarometern visar att hög arbetsbelastning är den överlägset största stressfaktorn på tjänstemännens arbetsplatser.

När arbetsmängden är stor, komplexiteten och tidspressen ökar. När jobbet kräver mycket av människan måste kraven balanseras. All tid kan inte vara arbetstid och det måste finnas ork till både jobb och fritid. Jobbet måste skapa utrymme för rast och pauser, återhämtning och balans. Tillräcklig bemanning och kompetens, stöd från chefer och kollegor och möjlighet till delaktighet och inflytande är viktiga bitar för att både människor och verksamheter ska må bra.

Arbetsgivare ska systematiskt arbeta mot ohälsosam arbetsbelastning och arbetstidsförläggning, det regleras tydligt i föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöombud och medarbetares viktiga perspektiv ska tas tillvara som en del av det arbetet. Jobbet med dessa frågor behöver lyftas, för arbetstagare ska inte kompensera en bristande arbetsmiljö med sin fritid, återhämtning och sin hälsa. Mer än hälften av tjänstemännen jobbar fortfarande hemma en majoritet av arbetsveckan. Ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete i samverkan är viktigare än någonsin.

För både människors, företags och samhällets välmående måste krav vara rimliga och resurser tillräckliga på arbetsplatserna, oavsett om arbetsplatsen är ett kontor eller ett köksbord. Det arbetet kan inte bäras av mellanchefer utan förutsättningar, ansvaret kan och ska inte heller placeras på medarbetaren som upplever arbetsmiljöbrister, eller i värsta fall konsekvenserna av dem i form av ohälsa. Arbetet för en bra balans måste börja där det yttersta ansvaret för att leda verksamheten finns, där förutsättningar ytterst skapas.

Ohälsofaktorer kan givetvis finnas i både arbete och privatliv, men det fråntar inte arbetsgivaren sina skyldigheter att organisera arbetet för en sund och säker arbetsmiljö. En bristande krav -och resursbalans i arbetet är en pågående ohälsorisk som måste tas på allvar, den kan inte promeneras bort. Risker i arbetet måste fångas upp, åtgärder ska vidtas och följas upp.

Ledningar behöver i ord och handling visa engagemang och vägen. Kunskap om organisatoriska och sociala arbetsmiljörisker måste finnas i hela verksamheten, förutsättningar i form av tid, befogenheter och stöd måste ges de chefer som delegeras uppgifter i arbetsmiljöarbetet. Samverkan med arbetsmiljöombud och anställda, en öppenhet och tillit som gör alla vågar lyfta risker och brister är A och O.

Produktivitet och en bra arbetsmiljö går hand i hand. Balans i arbetslivet är en fråga från högsta bord till fikarum.

Comments are closed.