Avdragsrätt för fackavgiften stärker partsmodellen
Nyhet 16 Maj, 2018

Avdragsrätt för fackavgiften stärker partsmodellen

Av: Unionen Opinion

I dag väntas riksdagen fatta beslut om att återinföra avdragsrätten för fackföreningsavgiften. Det är bra. Fackligt medlemskap är ett fundament i den svenska partsmodellen.

Den svenska partsmodellen är den främsta garanten för tillväxt och stabilitet. Via samförstånd och kompromissvilja, och genom att fokusera på jobb och utveckling, har arbetsgivare och arbetstagare i decennier lagt grunden till det samhällsbygge som gjort Sverige till en ledande kunskapsnation.

Det bygger dock på en hög anslutningsgrad och att medborgarna vill ta ansvar för partsmodellens fortlevnad. Att införa en skattereduktion för fackföreningsavgiften stärker det arbetet.

Det gynnar arbetstagarna, det gynnar företagen och det gynnar svensk konkurrenskraft.

Dessutom finns det en rättviseaspekt i frågan. I dag kan arbetsgivarna göra skatteavdrag för medlemskap i en arbetsgivarorganisation. Då är det rimligt att även arbetstagarna kan göra det.

Att göra fackföreningsavgiften avdragsgill är ett viktigt steg för att stärka den svenska partsmodellen och bidra till ökad tillväxt och välfärd.

Comments are closed.