Arbetsmiljöbarometern 2019
Arbetsmiljö 26 Februari, 2020

Arbetsmiljöbarometern 2019

Av: Unionen Opinion

Arbetsmiljöbarometern är en årlig undersökning där Unionens arbetsmiljöombud tillfrågas om hur de bedömer arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet på sin arbetsplats.

För tjänstemän i privat sektor är det främst den organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön som har störst påverkan på hälsa och välbefinnande i arbetet. Hög arbetsbelastning, otillräcklig återhämtning och bristfälligt ledarskap är några exempel på faktorer som skapar stress och en dålig arbetsmiljö.

Du kan läsa rapporten här.