Arbetsmiljöbarometern 2018
Nyhet 26 November, 2019

Arbetsmiljöbarometern 2018

Av: Unionen Opinion

Arbetsmiljöbarometern är en årlig undersökning där Unionens arbetsmiljöombud tillfrågas om hur de bedömer arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet på sin arbetsplats. För tjänstemän är det framför allt risker i den organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön som har störst påverkan på hälsa och välbefinnande i arbetet. Hög arbetsbelastning, bristfälligt ledarskap och otydlig ansvarsfördelning är bara några exempel på faktorer som skapar stress och en dålig arbetsmiljö.

I en tid där sjukskrivningarna på grund av stress och utmattning är många behöver chefer ta arbetsmiljöarbetet på större allvar. För det finns lösningar på den utbredda ohälsan. Genom att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor och få mer kunskaper kan sjukskrivningar förhindras. Därför arbetar Unionen aktivt med att utbilda arbetsmiljöombud och delta i partsgemensamt arbete med arbetsgivarnas representanter för att sprida information och ta fram praktiska verktyg för ett uppdaterat arbetsmiljöarbete.

Klicka här för att ladda ner Arbetsmiljöbarometern 2018.