Arbetsmarknadens parter är överens om att fortsätta förhandla om flexibilitet och trygghet i arbetslivet
Arbetsmarknad 19 December, 2019

Arbetsmarknadens parter är överens om att fortsätta förhandla om flexibilitet och trygghet i arbetslivet

Av: Unionen Opinion

I dag har PTK där Unionen ingår, LO och Svenskt Näringsliv enats om en avsikts­förklaring som sätter ramarna för fortsatta förhandlingar om flexibilitet och trygghet i arbetslivet. Kompetens­utveckling, utökat stöd i omställning och ekonomisk trygghet vid arbetslöshet är frågor som lyfts.

– Förhandlingarna är komplicerade men konstruktiva och innebär ett helhetsgrepp kring de faktorer som i kombination kan skapa flexibilitet för företagen och trygghet för de anställda. En helhetssyn är nödvändig för att finna långsiktigt hållbara lösningar, som är bra för de anställda, för företagen och för samhället i stort, säger Martin Linder, PTK:s ordförande. Förhandlingarna spänner över ett stort antal frågor som rör anställningsskyddsregler, omställningssystemet och arbetslöshetsförsäkring.

I avsiktsförklaringen föreslås bland annat att allmän visstid ska ersättas, att kompetensutveckling under anställning ska stärkas, samt en bättre och tryggare a-kassa som parterna ansvarar för. Vidare föreslås större flexibilitet för arbetsgivaren vid uppsägningar, men uppsägningar ska fortsatt ske sakligt och rättssäkert. Dessa punkter kommer att ligga till grund för förhandlingarna som kommer att återupptas den 1 augusti 2020.

Unionens ingång är att säkra tjänstemännens anställningstrygghet på den privata arbetsmarknaden. Anställningstrygghet är viktigt för Unionens medlemmar. Det handlar om möjligheten och förutsättningarna för kompetensutveckling i nuvarande anställning likväl som utbildning och omställning till andra jobb. Arbetsrätten i form av anställningsformer och regler för uppsägningar är helt avgörande för att skydda den enskilde arbetstagaren mot godtyckliga uppsägningar.

Det är vår övertygelse att det är bättre att parterna reglerar förhållanden på arbetsmarknaden än att staten lagstiftar om det. För parterna är förhandling vägen framåt. Det är så vi löser problem tillsammans. Vill man vara med och påverka så måste man stanna i rummet, annars överlämnar man åt andra att bestämma.

Ytterst finns ett hot från politiken om förändringar, men det är för oss ett mycket sämre alternativ. Vi vill att parterna håller i taktpinnen. Det är vår högsta prioritet att hitta lösningar för en ökad anställningstrygghet.

Unionens absoluta ambition är att gå i mål med förhandlingarna. Förhandlingar är ett givande och ett tagande. Att det är svårt får inte hindra oss från att orka hela vägen.

För mer information läs mer på PTK:s hemsida genom att klicka här.