Apoteksteknikerna har en viktig roll i receptkedjan
Farmaci & Hälsa 13 Oktober, 2017

Apoteksteknikerna har en viktig roll i receptkedjan

Av: Unionen Opinion

Apoteksmarknadsutredningen föreslår att apotekstekniker inte längre får vara behjälpliga i receptkedjan. Unionen håller inte med.

Farmaceuten ska självklart fortsatt ha huvudansvaret och ge det slutgiltiga godkännandet. Men att apotekstekniker assisterar i receptkedjan bygger på ett samarbete som fungerat väl i Sverige i alla tider och även är praxis i resten av världen. Dessutom råder det redan brist på farmaceuter. Att lägga ännu mer arbetsuppgifter där kan hota patientsäkerheten.

Några av Unionens åsikter om utredningen är:

  1. Det leder inte till högre patientsäkerhet att ta bort apotekstekniker

  2. Apotekstekniker bidrar till bra arbetsmiljö och bättre arbetsbelastning

  3. Bra med fler farmaceutiska tjänster på apoteken

Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef på Unionen svarar mer utförligt.

Vad vänder ni er mot i utredningen?

– Dessvärre har man föreslagit att apotekstekniker inte längre ska få medverka i recepthanteringen. Detta vänder sig Unionen självklart emot. Det finns absolut ingenting som ger stöd till tanken att en förändring av nuvarande ordning skulle leda till högre patientsäkerhet, vilket Unionen kunde visa i en enkätundersökning tidigare i år. Apoteksutredningen slåss mot väderkvarnar, vilket är synnerligen förvånande.

Vad skulle ske om förslaget går igenom?

– Apoteksteknikerna har en viktig roll i receptkedjan. Utan deras ovärderliga bidrag kommer arbetsmiljön och arbetsbelastningen att försämras på väldigt många apotek, det kan vi förstås inte acceptera. Det är ju därför glädjande att nästan samtliga arbetsgivare protesterat mot den föreslagna nyordningen.

Något som är bra i utredningen?

– Från Unionens sida välkomnar vi utredningens positiva syn på möjligheterna att stärka apotekens roll i vårdkedjan genom att etablera fler farmaceutiska tjänster. Liksom att det vore bra om apoteken kunde bidra med ytterligare hälsotjänster för att avlasta primärvården.

Comments are closed.