Algoritmer och framtidens arbete – kollektivavtal ska omfatta även programmerad kod
Plattformsekonomin 29 September, 2018

Algoritmer och framtidens arbete – kollektivavtal ska omfatta även programmerad kod

Av: Unionen Opinion

Chefens roll att leda och fördela arbetet kan automatiseras i algoritmerna. Det är denna utveckling vi ser i plattformsekonomin. Hur kan då plattformar jobba närmre fackföreningar för att skapa kollektivavtal som är enklare att tillämpa även för programmerad i kod? Fredrik Söderqvist från Unionen höll föredrag för människor från hela världen på konferensen Sowing the Seeds: Platform Cooperatism for Asia.

Du pratade om att algoritmer kan påverka framtidens arbete. Kan du berätta mer om det?

– Jo, men för att göra det måste jag börja prata om hårdvara. Vi har under lång tid talat om att hårdvara blir allt billigare och snabbare. Utvecklingen i Kina, inte minst i tillverkningscentra som Shenzhen innebär att olika komponenter och tekniska lösningar blir billigare och enklare att bygga efter specifika behov, redo att exporteras till världsmarknader.

Det kan beskrivas som en kommodifiering av hårdvara. Det innebär ungefär att hårdvara blir mer likt vilken insatsvara som helst, och levereras nödvändigtvis inte av någon av de stora teknikjättarna, utan istället från decentraliserade nätverk.

Det leder till att hårdvaran kan tillämpas överallt mycket billigare. Det kan leda till produktivitetsökningar, nya innovationer och smartare sätt att lösa problem i samhället. En stor utmaning är dock mjukvaran som körs på hårdvaran.

Vad innebär det för facket?

– Det kan betyda många olika saker. Vi i Unionen pratar mycket om behovet av vidareutbildning, inte minst för de som redan har jobb.

Utvecklingen av digitala arbetsplattformar innebär att chefens roll att leda och fördela arbetet kan automatiseras i algoritmer.

Våra medlemmar kommer behöva nya färdigheter och kunskaper för att arbeta med de nya verktyg som den digitala utvecklingen möjliggör. Om medlemmen inte har förutsättning att följa med i utvecklingen, så är alternativet att byta ner sig till sämre jobb eller arbetslöshet.

Eftersom vi vill påverka arbetsgivarens ledande och fördelande av arbetet genom kollektivavtal, innebär den här utvecklingen att vi behöver få inflytande över själva programmeringen.

Men det finns också en annan konsekvens av utvecklingen. Utvecklingen av digitala arbetsplattformar innebär att chefens roll att leda och fördela arbetet kan automatiseras i algoritmer.

En algoritm är en matematisk instruktion som en i programvara, och innebär att datorn följer en uppsättning regler som programmeraren skrivit. Eftersom vi vill påverka arbetsgivarens ledande och fördelande av arbetet genom kollektivavtal, innebär den här utvecklingen att vi behöver få inflytande över själva programmeringen.

Comments are closed.