6 av 10 egenföretagare <br> riskerar konkurs
Nyhet 17 Juni, 2020

6 av 10 egenföretagare
riskerar konkurs

Av: Unionen Opinion

Corona-krisen har drabbat egenföretagare hårt. Nu kämpar de för att få ihop ekonomin. Sex av tio egenföretagare har tappat en tredjedel eller mer av intäkterna och lika många har tvingats sänka eller ställa in löneutbetalningen till sig själv. Det visar en ny undersökning som Unionen gjort.

Många egenföretagare hr drabbats hårt av corona-krisen, framförallt de som driver enskilt bolag, visar en ny undersökning från Unionen, där vi har frågat våra medlemmar som är egenföretagare om hur de ser på framtiden och vad som kan hjälpa dem att överleva krisen.

Redan nu har sex av tio egenföretagare förlorat en tredjedel eller mer av sina ordinarie intäkter och lika många har sänkt lönen eller tvingats att helt ställt in löneutbetalningen till sig själva. Nästan hälften av egenföretagarna riskerar att gå i konkurs inom 6 månader.

– Egenföretagare behövs på svensk arbetsmarknad. De kan spela en avgörande roll när de ekonomiska hjulen börjar rulla igen och företag snabbt behöver hjälp att ställa om till ökad efterfrågan. Men om egenföretagarna ska överleva krisen behövs mer hjälp nu, säger Katarina Lundahl, chefsekonom Unionen.

Få tycker att de fått hjälp av de insatser som hittills aviserats

Närmare sju av tio av de tillfrågade egenföretagarna anser att de inte fått någon konkret hjälp alls av regeringens insatser. Unionens undersökning visar även att det finns stora skillnader mellan hur egenföretagare med aktiebolag respektive egenföretagare som driver enskild firma upplever att de har fått stöd under krisen. Endast en av tio som driver enskild firma är nöjd med regeringens insatser, bland de som driver aktiebolagen är strax över tre av tio nöjda.

För att klara sig genom krisen vill nästan hälften av egenföretagarna se tillfälligt slopade arbetsgivaravgifter och egenavgifter. 37 procent vill se ett riktat stöd till egenföretagare med enskild firma och fyra av tio vill att det ska gå att få ersättning från a-kassan samtidigt som man söker nya uppdrag.

– De egenföretagare som inte nås av korttidsarbete eller omställningsstöd måste få ett motsvarande stöd på något annat sätt. Det gäller särskilt egenföretagare med enskild firma. Och de stöden som redan finns måste göras tillgängliga över sommaren. Då ökar möjligheten för fler egenföretagare att övervintra krisen, säger Katarina Lundahl.


Fakta: Unionens Egenföretagare
10 000 egenföretagare är medlemmar i Unionen. De är ensamföretagare, eller företag med max fyra deltagare, utan anställda. Egenföretagarna driver enskild firma, handelsbolag eller aktiebolag. De är även kombinatörer, det vill säga egenföretagare som kombinerar en anställning med att driva eget. Vanligaste yrket är konsult.

Comments are closed.