5 mål med Unionens internationella arbete
Nyhet 12 December, 2018

5 mål med Unionens internationella arbete

Av: Unionen Opinion

Unionen har över 650 000 medlemmar i det privata näringslivet. Ett näringsliv som blir allt mer globaliserat. Flertalet av Unionens medlemmar jobbar idag på utlandsägda multinationella företag. Då är det viktigt att vi har täta och goda kontakter med samarbetspartners och motpartner på global nivå. För när företagen redan finns, eller flyttar, utomlands kan det fackliga inflytandet i många fall inte längre vinnas enbart i Sverige.

Unionen är Sveriges största och bredaste fackförbund, och därför finns vi representerade i en rad olika branscher. Det innebär att vi måste följa den globala utvecklingen på väldigt många olika områden. Därför är Unionen medlemmar i fem internationella federationer. Tillsammans blir vi en stark kraft med möjlighet att påverka.

Det finns 5 övergripande mål som styr vårt internationella arbete, det handlar om:

 1. Den internationella påverkansarenan och i synnerhet frågor med EU-koppling som kan påverka våra medlemmar är viktiga. Förbundet ska vara en kunnig och drivande aktör i Europafacket och våra prioriterade branschfederationer.
 2. Unionen spelar en viktig roll för att stödja organisering av tjänstemän i andra delar av världen samt att försvara och utveckla den svenska modellen.
 3. Utvecklade goda bilaterala relationer med andra förbund i Norden, Europa och världen gör oss till en starkare och mer proaktiv facklig aktör genom erfarenhets- och idéutbyte.
 4. Förbundets arbete stödjer och vägleder på ett bra sätt våra förtroendevalda i de processer som leder till ökat ömsesidigt fackligt inflytande i det alltmer globaliserade näringslivet.
 5. Förbundet bedriver väl fungerande företagsnära utvecklings- och biståndsprojekt som tydligt bidrar till facklig organisering och/eller förbättrade arbetsvillkor i andra delar av världen.

Unionen är medlemmar i fem branschfederationer

 • UNI Tjänstesektorn (handel, IT-Telecom, media, bemanning, mm)
 • IndustriAll Industrin
 • IUF Livsmedel
 • ITF Transport
 • BWI Bygg- och trä

Unionens internationella styrelseuppdrag

 • UNI World Executive Board
 • UNI Global Women
 • IndustriAll Global White Collar
 • UNI Europa Executive Committee
 • UNI Europa Steering Committee
 • UNI Europa ICTS (Information and Communication Technology Services) UNI Europa Women
 • UNI Europa P&M (professionals and managers)
 • Eurocadress Executive Committee
 • IndustriAll Europe Executive Committee
 • IndustriAll Europe White Collar
 • EFS Executive Committee

Comments are closed.