3 skäl till att inträdet på arbetsmarknaden måste underlättas
Nyhet 9 Oktober, 2018

3 skäl till att inträdet på arbetsmarknaden måste underlättas

Av: Unionen Opinion

Arbetslösheten bland inrikes födda har i praktiken nått botten samtidigt som utrikes födda med utomeuropeisk bakgrund har stora svårigheter. Därmed är tudelningen på arbetsmarknaden ett faktum. Det är tre viktiga anledningar till att inträdet på arbetsmarknaden måste underlättas. 

– Det är inte hållbart och en ny regering behöver ta tag i frågan direkt, säger Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef på Unionen.

Samtidigt har fack och arbetsgivare en lång historia av att via förhandlingslösningar stärka svensk konkurrenskraft. Där är etableringsjobben ett gott exempel då de kommer att göra det lättare för nyanlända och långtidsarbetslösa att få in en fot på arbetsmarknaden under schyssta villkor.

– Men mycket återstår dock innan det kan bli verklighet och den nya regeringen måste, oavsett partikonstellation, fortsätta arbetet, avslutar Ehrenberg.