3 frågor till Peter Hellberg – Vad bidrar till att IT-branschen ska kunna skapa fler och bättre jobb?
IT & telekom 30 Januari, 2018

3 frågor till Peter Hellberg – Vad bidrar till att IT-branschen ska kunna skapa fler och bättre jobb?

Av: Unionen Opinion

Peter Hellberg, Unionens 1:e vice ordförande, besökte nyligen GDM i Sundsvall för att träffa klubben och företagsledningen. IT-branschen som är i ständig utveckling kanske är den bransch som allra snabbast behöver ny kompetens för att möta framtiden. Peter Hellberg vill också slå ett slag för att engagera sig fackligt samt att frågan om jämställdhet behöver extra fokus i branschen.

GDM är ett IT-företag. Du träffade bland annat fackklubben på företaget. Vad var mest intressant med ditt besök?

– De har en väldigt aktiv klubb som arbetar för medlemmarnas bästa. Jag upplevde det som att de hade en mycket trevlig stämning på företaget. Vi pratade bland annat om hur man kan få gemenskap med kollegor när många arbetar hos kunderna. Sen vill jag vill verkligen slå ett slag för rollen som förtroendevald! Det ger kompetens och inflytande och det är kul. Dessutom är den fackliga idén otroligt värdefull och en av möjliggörarna till att Sveriges utveckling, reallöneökningar och konkurrenskraft är så pass bra som den är idag.

Vilka typer av förbättringar kan IT-branschen generellt göra för att skapa fler och bättre jobb?

– Det är viktigt att visa på hur många olika sorts jobb som finns i branschen för att locka nya personer till att arbeta där, som programmerare, nätverkstekniker, infrastrukturtekniker, personer med specialkunskaper inom IT-drift med mera. Men en stor utmaning är att man behöver man få fler kvinnor till branschen. IT-branschen har mycket kvar att göra inom jämställhetsfrågan. En annan fråga är arbetstiden, där fokus både ligger på schemalagda, obekväma tider och tillgänglighet utanför ordinarie arbetstid. Här kan en enkel lösning vara att ta fram en mail- och mobilpolicy.

IT-branschen är snabbväxande och kräver hela tiden mer och mer kompetens. Hur ser Unionen på kompetensutveckling från idag och framåt?

– Vi tror att man aldrig är färdigutbildad. Vi ser att man måste kompetensutveckla sig i hela yrkeslivet för att kunna hänga med i en allt snabbare förändringstakt. Gamla jobb försvinner och nya kommer till och kompetens är nyckeln. Därför är det viktigt att man använder sig av individuella utvecklingsplaner på företagen. Individen har givetvis ett ansvar att hela tiden hålla sig uppdaterad kring vad som krävs för yrkesrollen, men det är oerhört viktigt att också företagen spanar framåt och låter personalen vidareutbilda sig på arbetstid.

Comments are closed.