2017 års vinnare  av HBTQ-priset: Svenska Amerikansk Fotbollförbundet
HBTQ-priset 2018 23 Juli, 2018

2017 års vinnare av HBTQ-priset: Svenska Amerikansk Fotbollförbundet

Av: Unionen Opinion

Förra året vann Svenska Amerikansk Fotbollförbundet, SAFF Unionens HBTQ-pris. SAFF har 60 föreningar som tillsammans organiserar drygt 10 000 medlemmar, av dessa räknas cirka 4 000 som aktiva licenser. Svenska Amerikansk Fotbollförbundet blev i december 2016 världens första idrottsförbund att hbtq-certifiera sig.

Fredrik Haraldson har varit generalsekreterare i 8 år. Hans arbete består av att verkställa styrelsens beslut och han har även personalansvar för de som arbetar på kansliet. Han har ett förflutet i rörelsen och har spelat amerikansk fotboll i många år, i såväl klubblag som landslaget.

Fredrik berättar att det var den tidigare styrelsen som fattade beslutet att påbörja inkluderingsarbetet under 2016. Förbundet hade inte tillräckligt med kunskap och ville genomföra en kunskapshöjande insats.

”Vi började med att prata med Riksidrottsförbundet, därefter kontaktade vi RFSL som har ett hbtq-certifieringsprogram som ger organisationen verktyg för att arbeta systematiskt med likabehandling och bemötande. Det var viktigt att ansvaret inte skulle hamna på eldsjälar, därför valde vi att utbilda 20 nyckelpersoner. Det var ett medvetet val för att arbetet ska kunna genomsyra hela organisationen. Det är inte enbart kansliet som berörs, det gäller alla som ”jobbar” i förbundet, styrelsen, kansliet, utskottsordförande, förbundskaptener, landslagstränare och personal på riksidrottsgymnasiet i Uppsala”, säger Fredrik.

I hans roll som generalsekreterare förklarar han sedan, är det hans ansvar att visa att SAFF faktiskt står för att idrotten ska vara inkluderande och också lever upp till det. ”Hur är vi och hur kommunicerar vi? Har vi dolda budskap i vår kommunikation?” Utbildningen har bland annat medfört att de blivit varse om hur viktigt det är hur de kommunicerar. En åtgärd har därför varit att ta fram en checklista för en inkluderande kommunikation.

”Förbundet blev väldigt uppmärksammat när vi vann Unionens hbtq-pris. Vi fick väldigt mycket positiv feedback men även viss kritisk respons”, berättar Fredrik. ”Kritiken handlade bland annat om att vi i och med satsningen skulle nedprioritera det sportsliga. Jag kan till viss del förstå det”, säger Fredrik och fortsätter, ”den mediala uppmärksamheten blir ju lätt lite skev, det ser kanske ut som att det här är det enda vi gör. I de lägena är det viktigt att jag och förbundet står upp för vårt inkluderingsarbete och förklarar att arbetet är en medveten överlevnadsstrategi. Så konkurrensutsatt som idrotten är idag har idrotten aldrig varit. Vi måste driva vårt arbete företagsmässigt och våga tänka nytt. Samtidigt är det viktigt att inte tappa fart, att hålla ut även när nyheten svalnat.”

Comments are closed.