Unionens jämställdhetspris 2019

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Ändå har kvinnor lägre löner, medan män sitter på betydligt mer makt. Det här vill vi ändra på. För att lyfta fram förebilder delar Unionen ut ett jämställdhetspris i tre kategorier: Guldnappen (föräldravänligt arbetsliv), Guldpengen (jämställda löner) och Guldstegen (jämn könsfördelning bland chefer).