Unionen om medias granskning

Just nu blir vi granskade av Aftonbladet. Läser man artiklarna så kan man få uppfattningen att vi alltid åker business och att vi inte svarar på frågor. Vi har under de senaste veckorna haft många kontakter med Aftonbladet och lämnat massor av information. Tyvärr är det inte den bild som Aftonbladet förmedlar. Vi förstår att det kan väcka frågor och därför har vi samlat all information om granskningen här.