Trygg för framtiden

Arbetslivet förändras i snabb takt. Vissa jobb försvinner, och nya tillkommer. Därför behövs en ny syn på anställningstrygghet. För tryggheten sitter inte bara i dina anställningsår. Tryggheten sitter i att du har rätt kompetens för att kunna ta de jobb som finns.